Rosną ceny, stopy procentowe, ale i płace. W efekcie przy obecnej granicy przepołowienia przestępstw w postaci kradzieży, nielegalnego zaboru drzewa z lasu, paserstwa oraz zniszczenia mienia - ustalonej na poziomie 500 zł - coraz więcej czynów przechodzi z kategorii wykroczeń do kategorii przestępstw. Zamiana kwalifikacji prawnej np. kradzieży tej samej rzeczy, której cena rok temu wynosiła 450 zł, a dziś już 550 zł, oznacza zwiększenie represji karnej.