2015 r. ma być przełomowy dla prowadzących działalność gospodarczą. Rząd zapowiedział liczne zmiany, w tym nowe Prawo działalności gospodarczej oraz zmiany w przepisach podatkowych. Jednak warto wiedzieć, jakie konkretne ułatwienia pomogłyby w prowadzeniu biznesu.

Niemal wszyscy eksperci podkreślają, że kluczowym problemem dla polskiego przedsiębiorcy jest nadmierne obciążenie podatkami oraz parapodatkami. Koszty pracy zniechęcają do oferowania pracownikom umów o pracę, a wysokie składki ZUS stanowią zbyt duży procent w strukturze wydatków małych i średnich przedsiębiorstw.

- Potrzebne są faktyczne działania polityków i urzędników, a nie tylko zmienianie przepisów. Przepisy oczywiście są zbyt skomplikowane, ale to nie w nich jest prawdziwy problem. Problemem jest mentalność tych, którzy uważają, że prowadzący działalność gospodarczą są złodziejami, a więc trzeba ich pilnować – uważa Dorota Wolicka, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jej zdaniem najważniejszą zmianą jest więc zmiana podejścia.