Polscy przedsiębiorcy cenią leasing jako sposób finansowania inwestycji przede wszystkim ze względu na zalety podatkowe i prostszą procedurę w porównaniu z kredytami.
Robert Wiśniewski dyrektor Zespołu ds. Leasingu Nieruchomości w BNP Paribas Leasing Solutions / Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Cykl: finansowanie firm
Najbardziej znany jest leasing ruchomych środków trwałych, takich jak samochody czy maszyny. Leasing nieruchomości jest jednym z wielu produktów oferowanych przez BNP Paribas Bank Polska. Pierwsza umowa leasingu nieruchomości została podpisana w 2004 r. i zakończyła się, zgodnie z zapisami kontraktowymi, w sierpniu 2014 r., co świadczy o stabilności i efektywności zaproponowanego rozwiązania, pomimo że w tym czasie mieliśmy do czynienia ze zmianami zarówno w prawie, jak i w koniunkturze gospodarczej.
Leasing – obok kredytu i pożyczki – jest instrumentem finansowym zaspokajającym zapotrzebowanie firm na kapitał krótko- i długoterminowy. Podstawową cechą odróżniającą leasing od kredytu i pożyczki jest przeniesienie własności nieruchomości na firmę świadczącą usługi leasingowe. Jednocześnie interes leasingobiorcy (korzystającego) jest w pełni zabezpieczony poprzez równoczesne podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży (zwrotnej po zakończeniu leasingu). W BNP Paribas Banku Polska stosujemy:
● leasing zwrotny nieruchomości - w tego typu umowie korzystający i zbywca to jedna i ta sama osoba/firma. Leasing zwrotny polega na tym, że korzystający podpisuje umowę leasingu, następnie (z reguły tego samego dnia) sprzedaje nieruchomość firmie leasingowej, uzyskując w ten sposób środki, które może przeznaczyć np. na kolejne inwestycje;
● nabycie od strony trzeciej – forma leasingu, w której bank na zlecenie opisane w umowie leasingu kupuje wybraną przez niego nieruchomość i oddaje ją do użytkowania na zasadach jak w leasingu zwrotnym nieruchomości.
Jednym z głównych elementów, które bierzemy pod uwagę, przygotowując umowy leasingu, jest zabezpieczenie prawa przedsiębiorcy do nabycia nieruchomości po zakończeniu umowy leasingu nieruchomości. Z doświadczenia wiemy, że jest to jeden z kluczowych warunków, na który zwracają uwagę nasi klienci. Rozumiemy oczekiwania i wychodzimy im naprzeciw, z każdym klientem w dniu zawarcia umowy leasingu podpisujemy jednocześnie przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której po zakończeniu umowy leasingu przedsiębiorca ma prawo i obowiązek odkupu nieruchomości po cenie określonej z góry w umowie leasingu. Cena ta odpowiada wartości niespłaconego kapitału. Taki sposób określenia ceny jest zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi. Dotychczasowe doświadczenia w tym obszarze wskazują, że wszyscy nasi klienci dokonywali odkupu nieruchomości lub, co też jest możliwe, kontynuowali umowy leasingu po zakończeniu podstawowego okresu, na jaki została zawarta umowa.
W BNP Paribas Banku Polska staramy się podchodzić do potrzeb klientów w sposób maksymalnie elastyczny, jednak z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynkowych, prawnych oraz tych wynikających z polityki kredytowej banku. Niemniej wachlarz nieruchomości, które mogą stanowić przedmiot leasingu, jest szeroki. Przykładowo mogą to być siedziby firm (np. budynek biurowy plus zaplecze produkcyjne/magazynowe), budynki biurowe, obiekty handlowe (np. sklepy), budynki magazynowe/centra logistyczne, lokale biurowe i usługowe.
Nasi klienci mają możliwość skorzystania z leasingu finansowego oraz leasingu operacyjnego.
Umowa leasingu finansowego charakteryzuje się dużą elastycznością, może być podpisana na dowolny okres (nawet na jeden rok) i zakończona praktycznie w dowolnym momencie. Z drugiej strony klienci nie osiągają dodatkowych korzyści podatkowych (brak tarczy podatkowej).
W przypadku podpisania umowy leasingu operacyjnego klienci otrzymują tarczę podatkową w postaci raty leasingowej, która w całości (w części dotyczącej budynku) jest dla korzystającego kosztem uzyskania przychodu. Minimalny okres trwania umowy leasingu operacyjnego wynosi pięć lat.
Leasing nieruchomości jest alternatywnym instrumentem finansowania nowych inwestycji w nieruchomości. Może być sposobem na finansowanie działalności przedsiębiorcy lub zakup nowego aktywa, a w pewnych przypadkach pozwala również odzyskać środki pieniężne zamrożone w nieruchomości.
Nie bez znaczenia jest również aspekt podatkowy, ponieważ leasing nieruchomości pozwala na kształtowanie wieloletniej strategii podatkowej przedsiębiorcy.
Wszystkie to powodują, że leasing nieruchomości staje się coraz bardziej powszechny i atrakcyjny dla przedsiębiorców.
PARTNER CYKLU