W największym uproszczeniu leasing jest umową pomiędzy dwoma podmiotami, w której jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystający, leasingobiorca) prawo do korzystania z określonej rzeczy na określony w tej umowie czas, z możliwością zakupu rzeczy po zakończeniu leasingu za kwotę ustaloną przy zawieraniu umowy. W zamian leasingobiorca płaci ustalone, dopasowane do indywidualnych potrzeb opłaty, zwane ratami leasingowymi.
Reklama
Dziennik Gazeta Prawna
Leasing – nic nowego
Początki leasingu sięgają czasów starożytnych. W prawie rzymskim występował rodzaj umowy o najem, na podstawie której jedna osoba zobowiązywała się wobec drugiej oddać pewną rzecz w używanie, wykonać dzieło lub wyświadczyć usługę, a druga osoba w zamian zobowiązywała się do uiszczenia wynagrodzenia w pieniądzu. Współcześnie rozpowszechnienie leasingu przypisuje się Stanom Zjednoczonym, gdzie w 1952 roku założono pierwszą firmę leasingową. W Polsce dopiero od początku lat 90. XX w. leasing na dobre wpisał się w mapę polskiej gospodarki. Powstawały firmy leasingowe zakładane zarówno przez banki, jak i prywatne grupy kapitałowe. Jeszcze w II połowie lat 90. na około 200 funkcjonujących w Polsce firm leasingowych, zaledwie kilka należało do polskich banków. Obecnie niemal 90 proc. z nich stanowi własność banków lub instytucji finansowych.
Mimo że leasing jest usługą stosunkowo młodą, to jednak rozwija się dynamicznie. Dzięki niemu nastąpił ogromny rozwój gospodarczy, co w konsekwencji istotnie zwiększyło wpływy do budżetu. Wiele firm w krótkim czasie nabyło środki produkcji, środki transportowe i inne przedmioty trwałego użytku, które jako nakłady inwestycyjne były planowane w okresie późniejszym, a leasing przyspieszył ich realizację. Jak podają statystyki rynku leasingowego tylko w ostatnich trzech latach dzięki leasingowi sfinansowano inwestycje o wartości 50 mld zł, to stanowi co trzecią inwestycję na rynku ruchomości. Dodatkowo dzięki leasingowi wspierana jest absorpcja funduszy unijnych.
Konsolidacja i specjalizacja firm leasingowych rozwija się coraz dalej. Cześć firm leasingowych podpisuje umowy z producentami, dystrybutorami i staje się ich finansowym ramieniem sprzedaży. Firma leasingowa dostarcza pełen zakres know-how z procedurami, dokumentacją oraz rozwiązaniami technologicznymi. Dzięki temu klient może zrealizować inwestycje czyli zakup i finansowanie wybranego środka trwałego przy jednym okienku, np. u dealera: samochodu, ciągnika czy maszyny rolniczej. Może też zrealizować taką inwestycję, nie wychodząc ze swojego biura, a zapraszając przedstawiciela BNP Paribas Leasing Solutions do siebie.
Leasing z bankiem
Niektóre firmy leasingowe zmieniają strukturę i stają się częścią banku. Klient nie traci korzyści, które wynikają z finansowania w formie leasingu (elastyczność, szybkość, większa dostępność), dodatkowo zostaje klientem banku i jako leasingobiorca buduje historię współpracy z bankiem. W przypadku gdy klient ubiega się o kredyt, po weryfikacji zdolności kredytowej, uzyskuje on pełen dostęp do wszystkich produktów bankowych z leasingiem włącznie, kontaktując się z jednym dedykowanym doradcą.
Wszystkie te zabiegi mają na celu zwiększenie dostępności produktu i ułatwienie przedsiębiorcom jego realizacji.
Dla małych i średnich przedsiębiorstw leasing jest wyjątkowo korzystnym sposobem finansowania inwestycji. Przy odpowiednim dostosowaniu płatności do przychodów okazuje się tańszy niż kredyt, szybszy i łatwiejszy do uzyskania. Leasing jest atrakcyjny nie tylko dla firm, które nie dysponują dużym kapitałem czy osiągają stosunkowo niewielkie zyski. Firmy o znacznym stopniu zyskowności prowadzonej działalności mogą przy jego użyciu poprawić płynność czy kontrolować wysokość płaconych podatków.
PARTNER CYKLU