Wręczyliśmy wyróżnienia najlepszym MSP województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego
Reklama
Nie jest zdziwieniem, że w tym roku – podobnie jak w poprzednich edycjach naszego rankingu „Skrzydła Biznesu” – przedsiębiorcy Pomorza Zachodniego i Wielkopolski wypadli świetnie. Województwo wielkopolskie zaliczane jest do grupy trzech regionów o najwyższej atrakcyjności inwestowania w Polsce. W głównej mierze zdecydowały o tym wysoki stopień rozwoju komunikacji, wykwalifikowana kadra pracownicza, sprzyjające warunki prowadzenia biznesu, rozbudowane zaplecze naukowo-badawcze czy wreszcie bogate tradycje handlowe. Najwięcej spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego zlokalizowanych było w Poznaniu oraz powiecie poznańskim, ale także w subregionie leszczyńskim i konińskim.
Podstawę rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego stanowią natomiast gospodarka morska, transport morski, przemysł, rolnictwo i turystyka. Obok kilku stoczni i zakładów pracujących na potrzeby gospodarki morskiej w województwie istnieje także przemysł papierniczy, drzewny, chemiczny, spożywczy, produkcja energii elektrycznej. Perspektywy dalszego rozwoju gospodarki województwa można wiązać m.in. z wykorzystaniem zasobów wód geotermalnych, produkcją biopaliw i rozwojem przedsiębiorczości i turystyki, m.in. w oparciu o infrastrukturę Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.
W obu województwach przedsiębiorcy prowadzący biznes na mniejszą skalę potrafią znakomicie wykorzystać dobre warunki i obecność większych firm do własnego rozwoju. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy powtórzenia sukcesu za rok.