Proces wyłaniania laureatów piątej edycji Skrzydeł Biznesu przebiegał dwustopniowo. W pierwszej fazie z bazy danych wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska zostały wytypowane przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich firm, których przychód w ostatnim roku obrachunkowym nie przekraczał 200 mln zł.
Reklama
W drugiej fazie wyłonione zostały te firmy, które w ocenie organizatora rankingu są firmami o minimalnym ryzyku współpracy, w latach 2012–2013 wykazały się dodatnią dynamiką wzrostu sprzedaży, w ich historii nie odnotowano wniosków o upadłość i likwidację oraz terminowo złożyły do KRS sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy lub bezpośrednio przesłały swoje dane finansowe do Bisnode Polska.
Firmy zostały podzielone na cztery grupy: przedsiębiorstwa mikro, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 8 mln zł, przedsiębiorstwa małe z obrotem nieprzekraczającym 40 mln zł, przedsiębiorstwa średnie, których sprzedaż w 2013 r. nie przekroczyła 200 mln zł. Dodatkowo w specjalnie stworzonej na potrzeby rankingu kategorii mikrobiznes zestawione zostały firmy, których obrót nie przekroczył 1 mln zł.
W przypadku porównywalnej oceny wiarygodności firm wyższe miejsce w rankingu przypadnie firmom charakteryzującym się większą dynamiką wzrostu sprzedaży, przy czym ocena wiarygodności firmy określana jest na podstawie oceny scoringowej Bisnode Polska definiowanej jako wskaźnik ryzyka upadłości firmy na podstawie modelu statystycznego, który wyznacza prawdopodobieństwo upadku firmy w ciągu następnych 12 miesięcy. Prawdopodobieństwo wyznaczono na podstawie obserwacji zachowań blisko 400 tys. firm prowadzących pełną księgowość.
Firma Bisnode została założona w 1989 r. Obecnie zatrudnia ponad 3 tys. pracowników w 17 krajach europejskich. Jest partnerem strategicznym najstarszej na świecie wywiadowni gospodarczej – D&B Corporation i jej wyłącznym przedstawicielem na terenie Europy Centralnej i Północnej. Obecnie w Polsce blisko 200 pracowników udziela codziennego wsparcia 5 tys. klientów w prowadzeniu bezpiecznego biznesu oraz w docieraniu do nowych, wiarygodnych partnerów biznesowych.