Rozdaliśmy nagrody najlepszym firmom województw dolnośląskiego i lubuskiego
Reklama
Dolny Śląsk można uznać za region sukcesu gospodarczego. Jak podkreślają od dawna komentatorzy życia gospodarczo-społecznego, ten sukces w dużym stopniu można przypisać obecności dużej grupy dynamicznych, dobrze wykształconych, otwartych na świat młodych ludzi, których Wrocław stara się przyciągać. Atutem regionu jest oczywiście także jego położenie geograficzne, które sprzyja wymianie międzynarodowej. Nie bez znaczenia dla utrzymywania dobrego klimatu inwestycyjnego jest świetnie rozwinięta infrastruktura, przede wszystkim transportowa, lecz także turystyczna. W regionie zainwestowali światowi producenci praktycznie z wszystkich najważniejszych branż – od samochodowej, przez elektroniczną, aż po spożywczą. Istnienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej stwarza przyjazny klimat do podejmowania inicjatyw gospodarczych. Na Dolnym Śląsku rozwijają się zarówno tradycyjne gałęzie przemysłu, jak i branża nowych technologii, co skutecznie uodparnia gospodarkę regionu na wahania koniunktury.
Na ekonomiczny sukces Dolnego Śląska złożyły się również bogactwa naturalne, a są tu m.in. rudy miedzi (stąd aktywna obecność polskiego giganta przemysłowego należącego do największych światowych graczy w branży wydobycia i przetwórstwa miedzi – KGHM Polska Miedź SA). Mimo uprzemysłowienia Dolny Śląsk ma również świetne warunki dla rolnictwa – dobre gleby i sprzyjający łagodny klimat. Znakomicie rozwinięty jest też sektor usług, który dostarcza około 50 proc. dolnośląskiego PKB
Województwo lubuskie w statystykach wypada gorzej. Wytwarza około 2,5 proc. PKB Polski. W porównaniu z innymi województwami lubuskie charakteryzuje się małą liczbą osób zatrudnionych w przemyśle. Dostarcza 2 proc. ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu, co lokuje region na jednym z ostatnich miejsc w kraju. Wśród większych firm duże znaczenie mają zakłady z branż: chemicznej, celulozowo-papierniczej oraz elektronicznej. Silna jest też pozycja firm meblarskich, przemysłu spożywczego, a także prowadzących działalność wydawniczą i poligraficzną. Bardzo ważnym sektorem lubuskiej gospodarki jest budownictwo, co zyskało potwierdzenie w tegorocznej edycji naszego rankingu. Największymi ośrodkami przemysłowymi są: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Żary, Żagań oraz Nowa Sól.
Zwraca uwagę mniejsze zagęszczenie firm. O ile w przypadku wielu województw musimy – z uwagi na miejsce – ograniczać liczbę firm, których wyniki publikujemy, o tyle w przypadku województwa lubuskiego taki problem nie istnieje. Wśród zakwalifikowanych do rankingu – a więc firm jednocześnie rozwijających się w porównaniu z poprzednim rokiem i nieobciążonych zaległymi płatnościami – najmniejszych biznesów było tylko siedem podmiotów. Najmniejsze różnice w porównaniu z innymi regionami można dostrzec w przypadku firm małych i mikro. Średnich jest mniej więcej o połowę mniej niż przeciętnie. O ile te ostatnie można tłumaczyć stosunkowo niewielkim uprzemysłowieniem, o tyle występowanie tak niewielu prężnych firm z kategorii, która obejmuje także jednoosobowe działalności gospodarcze, może dziwić.