Od 0 zł do 146 zł – tak duża może być rozbieżność w kwocie odsetek przy identycznym saldzie bieżącego konta firmowego.

Banków oferujących oprocentowanie firmowych rachunków jest jednak zaledwie kilka, do tego jest ono zazwyczaj tylko symboliczne. Najwyższe, dochodzące do 6% stawki oprocentowania proponują obecnie FM Bank i Idea Bank.

ikona lupy />
Oprocentowanie kont firmowych / Media

Odsetki na koncie firmowym do 6%, ale tylko w nielicznych bankach

Pieniądze na bieżących rachunkach przedsiębiorców, którzy z różnych powodów nie chcą lub nie mogą zakładać lokat terminowych – ze względu na przykład na niedogodność związaną z brakiem stałego, nieograniczonego dostępu do firmowych środków – w większości banków nie pracują.

Z najnowszej ankiety Tax Care, na którą odpowiedziało 25 instytucji finansowych, wynika, że przedsiębiorcy mogą liczyć na oprocentowanie firmowego rachunku zaledwie w dziesięciu bankach.

ikona lupy />
Miesięczne odsetki brutto przy saldzie 35 tys. zł / Agencja Gazeta

Większość proponowanych przez banki stawek jest jednak bardzo niska – oprocentowanie rachunków firmowych rozpoczyna się od 0,01% w skali roku („Kredyt Bank” marka BZ WBK, Peako SA oraz PKO BP), co oznacza, że przy saldzie na firmowym rachunku bieżącym w wysokości 35 tys. zł miesięczne odsetki wyniosą w tych bankach niespełna 30 gr brutto.

ikona lupy />
Miesięczne odsetki brutto przy saldzie 10 tys. zł / Media

Na drugim biegunie znajduje się oferta Idea Banku, który przy identycznym saldzie wypłaci przedsiębiorcy prawie 146 zł miesięcznych odsetek brutto. Firmowe konto w Idea Banku jest oprocentowane progowo, przy czym stawki oprocentowania (przy założeniu, że przedsiębiorca płaci miesięcznie kartą min. 400 zł) rozpoczynają się od 4% brutto; przy średniomiesięcznym saldzie od 5 tys. zł rosną do 4,25%, natomiast każde następne 5 tys. zł podnosi oprocentowanie o 0,25 pkt proc. – aż do 5% w skali roku.

W przypadku salda w wysokości 35 tys. zł na drugim miejscu znalazł się Alior Bank z odsetkami sięgającymi prawie 60 zł brutto miesięcznie (2% w skali roku). Ale uwaga - należy wziąć pod uwagę, że miesięczne opłaty za konto firmowe w Aliorze właśnie z takim oprocentowaniem (pozostałe rachunki bieżące dla najmniejszych firm nie są w ogóle oprocentowane) rozpoczynają się od 200 zł do nawet tysiąca złotych.

Opłata za prowadzenie konta pożera odsetki

Co prawda przedsiębiorca otrzymuje za to pulę bezpłatnych wpłat i wypłat gotówki, przelewów zagranicznych czy ubezpieczenie na życie, nie zmienia to jednak faktu, że 2-proc. odsetki nie wyglądają na atrakcyjną propozycję w zderzeniu z bardzo wysoką, miesięczną opłatą za prowadzenie konta.

Najwyższą, 6-proc. stawkę oprocentowania bieżącego rachunku firmowego proponuje przedsiębiorcom FM Bank, ale stawia poważne ograniczenie – 6% w skali roku jest dostępne tylko dla salda mieszczącego się w przedziale od 5 do 10 tys. złotych.

Jeśli natomiast przedsiębiorca ma na koncie firmowym saldo niższe lub wyższe niż w tym przedziale, pieniądze nie są oprocentowane w ogóle. Tym samym w przypadku naszego przykładowego salda w wysokości 35 tys. zł FM Bank znalazł się w grupie banków z zerowymi odsetkami.

Natomiast w przypadku innego przykładowego salda – tym razem w wysokości 10 tys. zł - FM Bank wskazuje na pierwszą pozycję z odsetkami miesięcznymi w kwocie 50 zł brutto, wyprzedzając Idea Bank z odsetkami w wysokości ok. 38 zł miesięcznie.

Agata Szymborska-Sutton, Współpraca: Magdalena Piórkowska