Niektóre urzędy nakłaniają do zakładania firmowych rachunków, choć przepisy tego nie wymagają.
O tym, że część urzędników sugeruje przedsiębiorcom konieczność zakładania oddzielnych kont firmowych, poinformował nas jeden z czytelników. Na dowód przesłał zdjęcie ogłoszenia wywieszonego w jednym z warszawskich urzędów dzielnicowych. W piśmie powołano się na kilka przepisów, z których miałby wynikać obowiązek założenia dodatkowego konta przez każdą osobę zakładającą jednoosobową działalność gospodarczą.
Tymczasem polskie prawo nie zobowiązuje przedsiębiorców do posiadania specjalnego rachunku przeznaczonego dla rozliczeń firmowych. – Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakazuje posiadanie konta bankowego w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi rozliczenia z innymi firmami lub gdy wykona transakcje o wartości powyżej 15 tys. euro. Ale nie jest powiedziane, że musi być to dodatkowe konto. Wystarczy rachunek osobisty przedsiębiorcy – mówi radca prawny Bożena Nowakowska.