Niektóre urzędy nakłaniają do zakładania firmowych rachunków, choć przepisy tego nie wymagają.
Porównanie prowizji bankowych dla kont prywatnych i firmowych / DGP
O tym, że część urzędników sugeruje przedsiębiorcom konieczność zakładania oddzielnych kont firmowych, poinformował nas jeden z czytelników. Na dowód przesłał zdjęcie ogłoszenia wywieszonego w jednym z warszawskich urzędów dzielnicowych. W piśmie powołano się na kilka przepisów, z których miałby wynikać obowiązek założenia dodatkowego konta przez każdą osobę zakładającą jednoosobową działalność gospodarczą.
Tymczasem polskie prawo nie zobowiązuje przedsiębiorców do posiadania specjalnego rachunku przeznaczonego dla rozliczeń firmowych. – Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakazuje posiadanie konta bankowego w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi rozliczenia z innymi firmami lub gdy wykona transakcje o wartości powyżej 15 tys. euro. Ale nie jest powiedziane, że musi być to dodatkowe konto. Wystarczy rachunek osobisty przedsiębiorcy – mówi radca prawny Bożena Nowakowska.
Dla właścicieli firm konieczność założenia konta firmowego oznacza zwiększone koszty działalności. W wielu bankach rachunki przeznaczone do obsługi transakcji firmowych są dużo droższe niż konta indywidualne. Te drugie są zwykle bezpłatne, a w sytuacji gdy bank pobiera prowizję, to jednocześnie stwarza możliwość jej zmniejszenia np. w zamian za regularne przelewanie na konto określonej, niewielkiej kwoty. Rachunki firmowe częściej są płatne, a ponadto prowizje są wysokie. Na przykład w BZ WBK najtańszy rachunek firmowy kosztuje 9,99 zł miesięcznie, w Kredyt Banku 15 zł, a Raiffeisenie nawet 18 zł.
Droższe jest też używanie kart wydanych do kont firmowych. W PKO BP używanie karty do indywidualnego rachunku „Za zero” jest bezpłatne. Natomiast w przypadku najtańszego z oferty banku rachunku firmowego opłata miesięczna za plastik wynosi 2,50 zł. W Pekao karta do konta osobistego kosztuje 0,99 zł na miesiąc, a do konta biznesowego – 1,99 zł. W Banku Pocztowym jest to odpowiednio 4 i 5 zł. Ponadto w przypadku oferty dla klientów indywidualnych większość banków rezygnuje z pobierania prowizji w zamian za częste korzystanie z kart. Natomiast klienci firmowi z reguły takiej możliwości nie dostają.
Obsługa rachunku firmowego może w skali roku kosztować kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych. Pieniądze te można zaoszczędzić, używając do celów firmowych konta osobistego.
W niektórych przypadkach jednak rachunek firmowy może się przydać. Bankowcy uważają, że dla części przedsiębiorców posiadanie oddzielnego rachunku firmowego może być po prostu wygodne i opłacalne. Na przykład w sytuacji gdy klient zaciągnie kredyt na firmę, to bez oddzielnego rachunku ciężko będzie mu zaliczyć odsetki od zadłużenia w koszty uzyskania przychodów – mówi Marek Grubski z Raiffeisen Banku.
PRAWO
Co przepisy mówią o koncie dla firmy
Z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wynika wprost, że wszystkie osoby prowadzące jednoosobowe firmy są zobowiązane do posiadania konta w banku. Jednak artykuł 22 ust. 1 tejże ustawy mówi, że przedsiębiorca jest zobowiązany do założenia rachunku bankowego, gdy prowadzi transakcje z innymi podmiotami gospodarczymi, lub gdy realizuje jednorazową płatność w wysokości co najmniej 15 tys. euro.
Posiadania rachunku bankowego wymaga od przedsiębiorców Ordynacja podatkowa. Jednak i w tej ustawie nie jest powiedziane, że musi to być osobne konto firmowe.
Używania konta osobistego do rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zabraniają zaś regulaminy większości banków. Klienci łamiący zasady korzystania z konta muszą się liczyć z konsekwencjami, z których najważniejsza to wypowiedzenie umowy przez bank.