Szef Kancelarii Prezydenta, w imieniu Bronisława Komorowskiego, zwrócił się do przewodniczącego KNF o weryfikację rekomendacji dla banków tak, by ułatwić dostęp do kredytów oraz poręczeń dla małych i średnich firm - powiedziała PAP szefowa prezydenckiego biura prasowego.O zamiarze wystąpienia do KNF prezydent poinformował w piątkowym wywiadzie dla PAP.

Szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek podała w poniedziałek, że w opinii prezydenta "obecnie obowiązujące regulacje w znaczącym stopniu ograniczają dostępność kredytów dla małych i średnich firm, w szczególności mikroprzedsiębiorstw i osób prowadzących własną działalność gospodarczą, a także dla osób zatrudnionych na podstawie umów czasowych, w tym pracujących na podstawie umów o dzieło i umów na zlecenie".

"Według prezydenta działania KNF, które zmierzałyby do ułatwienia dostępu do kredytów oraz poręczeń tym grupom, mogłyby okazać się istotnym instrumentem pobudzającym rozwój tego sektora, a wobec tego rozwój społeczny i gospodarczy kraju" - zaznaczyła w rozmowie z PAP Trzaska-Wieczorek.

Dlatego - jak powiedziała - szef Kancelarii Prezydenta, w imieniu Komorowskiego, "zwrócił się do przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka o weryfikację regulacji będących podstawą procedur banków".

W wywiadzie dla PAP Komorowski zapowiedział, że wystąpi do KNF, by wyeliminować zbędne ograniczenia utrudniające dostęp do kredytów i możliwości korzystania z poręczeń.

"Według mnie w ogromnej mierze jest to efektem przesztywnionych regulacji, które powinny być przedmiotem uwagi Komisji Nadzoru Finansowego. Tak, aby to się przeniosło na praktykę działania banków przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa ich funkcjonowania" - zaznaczył prezydent.

Komorowski ocenił, że nie jest to problem dodatkowych środków finansowych ani zmian w ustawie, tylko zmian w praktyce funkcjonowania banków. "A ta praktyka dzisiaj w stopniu bardzo istotnym ogranicza realną możliwość funkcjonowania młodych ludzi oraz małego i średniego biznesu" - zaznaczył prezydent.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym oraz nadzór m.in. nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych.

Do zadań Komisji należy podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego; działań mających na celu rozwój tego rynku, a także m.in. udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad nim.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania, stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Nadzór nad działalnością KNF sprawuje premie