Przedsiębiorcy oczekują od ustawodawcy rozwiązań prostych i skutecznych, pozwalających skupić się na bieżącej działalności operacyjnej. Realizacja tego postulatu trafia jednak często na liczne przeszkody, a finalny produkt legislacji jest dla przeciętnego przedsiębiorcy, delikatnie mówiąc, ciężkostrawny. Nie inaczej rzecz się ma w przypadku obowiązującej od początku stycznia 2016 r. ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Cenną pomocą stają się w takiej sytuacji różnego rodzaju opracowania specjalistów, w tym komentarze praktyczne.

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne oddała w ręce przedsiębiorców nowe, skuteczne przy odpowiednim wykorzystaniu narzędzia, umożliwiające naprawę wadliwie funkcjonującego przedsiębiorstwa w jednej z czterech procedur sądowych. Jak dotychczas statystyki pokazują, że znaczna większość wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego rozpoznawana jest przez sądy pozytywnie.

Efektywne skorzystanie z tych rozwiązań wymaga niewątpliwie wsparcia fachowców. Kluczową rolę w procesie naprawy nadal jednak będą odgrywać osoby zarządzające przedsiębiorstwem, a także zapewniające firmie bieżące wsparcie prawne. Dobrze, aby osoby te miały odpowiednie rozeznanie w dostępnych w prawie restrukturyzacyjnym narzędziach, aby móc prawidłowo ocenić ich przydatność dla ich konkretnego przypadku. Decyzja w zakresie doboru dostępnych rozwiązań prawnych powinna być oparta na solidnych podstawach – nie tylko na realnej ocenie sytuacji ekonomicznej, lecz także na świadomości określonych konsekwencji prawnych tej sytuacji.

Również kontrahenci podmiotów w trudnej sytuacji ekonomicznej, często zaskoczeni otwartą przez współpracujące przedsiębiorstwo restrukturyzacją, skorzystają na poszerzeniu wiedzy o przebiegu procedury restrukturyzacji. Nierzadko wtedy właśnie po raz pierwszy stykają się z postępowaniem restrukturyzacyjnym. Nie mają jednak przewagi czasowej, jaka jest po stronie restrukturyzowanego przedsiębiorcy – wszak on przemyślał i zaplanował ten proces. Wierzyciel natomiast musi szybko zareagować na nową sytuację swojego kontrahenta.

„Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy” to praktyczny przewodnik po aktualnych rozwiązaniach legislacyjnych w zakresie naprawy przedsiębiorstwa. W sposób czytelny omówione zostały cztery sądowe procedury dojścia do układu z wierzycielami: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. W opracowaniu uwzględniono również liczne przykłady praktyczne, ułatwiające odniesienie poszczególnych przepisów do realnych sytuacji.

Autorzy publikacji, Piotr Zimmerman, Patryk Filipiak, Bartosz Sierakowski, Anna Michalska, opierali się na własnym, wieloletnim doświadczeniu, zarówno w roli pełnomocników, doradców restrukturyzacyjnych, jak i nadzorców czy zarządców wyznaczonych przez sąd w postępowaniach, we współpracy z restrukturyzowanymi przedsiębiorcami. Opracowanie ma stanowić odpowiedź na ich liczne wątpliwości w materii prawa restrukturyzacyjnego.

Autorzy komentarza, to praktycy restrukturyzacji i współtwórcy nowego Prawa Restrukturyzacyjnego, osoby które na co dzień zajmują się ratowaniem upadających firm i osób fizycznych. To licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni, którzy pełnili w swojej karierze funkcje m.in.: zarządców, nadzorów, syndyków, a także sędziów.
Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielą się na konferencjach i kongresach o tematyce restrukturyzacyjnej w Polsce i za granicą. Prowadzą szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych, wykładają prawo na uczelniach wyższych, ich artykuły i publikacje ukazują się w prasie branżowej.