Czy portal ma prawo bez zgody stacji nadawać jej program? Rozstrzygnie to proces. Na razie sąd udzielił zabezpieczenia i zakazał rozpowszechniania audycji.
Źródłem sporu są niejasności interpretacyjne dotyczące przepisów ustawy o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 639). W 2011 r., gdy telewizja analogowa zaczęła przechodzić na sygnał cyfrowy, znowelizowano ją, wprowadzając zasadę „must carry, must offer”. Zgodnie z nią nadawcy dotychczasowych programów telewizji naziemnej (TVP1, TVP2, kanał regionalny TVP, TVN, Polsat, TV4 i TV Puls) muszą udostępniać bezpłatnie swój sygnał, a wszyscy operatorzy nadawać go. To dzięki tej zasadzie w każdej kablówce i w ofercie wszystkich platform cyfrowych znajduje się tych siedem kanałów.
Zgodnie z interpretacją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zasada obejmuje jednak również operatorów działających w internecie. Z możliwości tej skorzystał serwis Videostar.pl, który pozwala zarówno odpłatnie, jak i za darmo korzystać z oferty 25 kanałów, w tym dawnych telewizji naziemnych. Decyzja KRRiT nakazująca udostępnianie mu programu została zakwestionowana przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ale skarga nie została uwzględniona (sygn. akt VI SA/Wa 22/16). Skarga kasacyjna czeka zaś na rozpoznanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.