Do Sejmu wpłynął projekt dużej ustawy medialnej złożony z trzech ustaw: o mediach narodowych, o składce audiowizualnej i przepisy przejściowe- podał wiceminister kultury i pełnomocnik rządu ds. reformy mediów publicznych Krzysztof Czabański.

Chodzi o poselskie projekty ustaw: o mediach narodowych, o składce audiowizualnej i przepisy wprowadzające obie ustawy.

Przedstawicielem wnioskodawców jest szefowa sejmowej komisji kultury Elżbieta Kruk.

Do Sejmu wpłynął projekt dużej ustawy medialnej złożony z trzech ustaw: o mediach narodowych,o składce audiowizualnej i przepisy przejściowe

— Krzysztof Czabański (@CzabanskiK) 21 kwietnia 2016

W myśl dotychczasowej wersji projektu celem inicjatywy jest przekształcenie TVP, Polskiego Radia i PAP ze spółek prawa handlowego w instytucje mediów narodowych, a także zastąpienie abonamentu rtv, powszechną składką audiowizualną, ściąganą wraz z opłatą za prąd.

Przekształcenie to miałoby nastąpić od 1 lipca tego roku. Wyboru władz mediów publicznych miałaby dokonywać pięcioosobowa Rada Mediów Narodowych wybierana przez Sejm, Senat i prezydenta na 6-letnią kadencję. Wśród kandydatów wybieranych przez Sejm jedno miejsce będzie ustawowo gwarantowane dla kandydata z największego klubu opozycyjnego, czyli w obecnej kadencji z PO.

Władze poszczególnych mediów, czyli dyrektorzy naczelni, mieliby być wybierani w drodze konkursów jawnych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne i stowarzyszenia twórcze. Mają być wybierani na co najmniej 2-letnią kadencję związaną z realizacją przyjętych planów programowo-finansowych.

W mediach publicznych mają powstać Społeczne Rady Programowe utworzone z kandydatów zgłoszonych przez: organizacje społeczne, związki zawodowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia. Społeczne Rady Programowe mają oceniać realizację misji przez poszczególne media i będą mogły występować z wnioskami personalnymi.