Platforma upday sprawdziła, jakie oczekiwania, potrzeby i preferencje mają poszczególne typy konsumentów informacji prasowych w Polsce. Typy zostały zdefiniowane w raporcie pt. „Polak na bieżąco, czyli jak konsumujemy treści informacyjne”, który przedstawia nawyki czytelnicze Polaków.

W raporcie „Polak na bieżąco, czyli jak konsumujemy treści informacyjne” wyszczególniono pięć typów konsumentów treści informacyjnych najczęściej występujących w polskim społeczeństwie. Wyróżniono je na podstawie doboru mediów, z jakich korzystają Polacy, kategorii tematycznych, którymi są zainteresowani oraz parametrów demograficznych. Nazwy, które nadano grupom konsumentów mediów, mają za zadanie możliwie celnie oddawać ich charakterystyczne cechy.

Uppies

Yuppies jest terminem pochodzącym od angielskiego Young Urban Professionals, czyli młodych miejskich profesjonalistów. Młodzi, ambitni, nastawieni na karierę zawodową, zawsze zajęci, w ciągłym biegu – tacy byli przedstawiciele tej grupy z lat ‘90. Z terminu Yuppie zdecydowano się jednak usunąć „Y”, gdyż przymiotnik young (ang. młody) przestał, przynajmniej w rozumieniu metrykalnym, właściwie opisywać osoby, o których mowa.

Uppies tworzą najliczniejszą grupę spośród wyróżnionych przez autorów badania (27,9%), są dobrze wykształceni (w tej grupie spośród wyróżnionych występuje najwięcej osób z wyższym wykształceniem), zazwyczaj mieszkają w dużych miastach i konsumują najwięcej mediów.

Osoby należące do tej grupy robią przegląd prasy o nieregularnych porach i poświęcają na to prawie godzinę dziennie. Najchętniej czytają wiadomości online (98% przedstawicieli tej grupy wskazało tę formę), a codzienną prasę oraz tygodniki opinii w tej grupie można określić mianem istotnego dodatku (po ok. 30% wskazań). Wynika to z faktu, że najbardziej cenią świeżość informacji.

Interesują ich w zasadzie wszystkie obszary tematyczne, z przewagą newsów krajowych, które śledzą z wyjątkową uwagą. Chętnie czytają również o rozrywce, nowinkach ze świata, kulturze, gospodarce i sporcie.

Ciekawi świata

Ciekawi świata to druga pod względem liczebności grupa konsumentów mediów (23%). Przeważają w niej osoby poniżej 30 roku życia, mieszkające w dużych miastach (tzw. generacje Y i Z). Ponad połowę tej grupy stanowią kobiety (56%).

Ciekawi świata to osoby, które nie zaznały życia bez internetu. Nie dziwi zatem, że ich wyłącznym źródłem informacji są kanały online (100% wskazań). Codziennej prasy ta grupa nie czyta w ogóle, a tygodniki i miesięczniki przegląda bardzo rzadko (zaledwie 2% wskazań). Ciekawi świata poświęcają na prasówkę od 15 do 45 minut dziennie, zazwyczaj w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Osoby należące do tej grupy najchętniej sięgają po newsy zagraniczne, co wynika z zamiłowania do kanałów online. Ciekawi świata dokonują doboru informacji w sposób świadomy. Śledzą swoich ulubionych autorów.

Nowocześni tradycjonaliści

Nowocześni tradycjonaliści stanowiący 28,1% konsumentów informacji w Polsce to osoby, które nie należą do żadnej konkretnej kategorii wiekowej. Zwykle mieszkają w mniejszych miastach i na terenach wiejskich. W tej grupie występuje najwyższy odsetek osób z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym lub niższym (52,3%). Liczebnie zdecydowanie przeważają mężczyźni (stanowią 57,2%).

Nowoczesny tradycjonalista przegląd prasy robi o różnych porach (39,1%). Zwykle poświęca na tę czynność niemal godzinę dziennie (41,1%).

Do tej grupy należą osoby, które codzienną prasę porzuciły w zasadzie całkowicie na rzecz kanałów online (94%), jednak nadal od czasu do czasu czytają drukowane tygodniki i miesięczniki (11%). Kanały online pełnią dla nich tę samą rolę, co jeszcze kilka lat temu gazety codzienne. Nowoczesnych tradycjonalistów interesują przede wszystkim najświeższe newsy krajowe oraz informacje sportowe, co wynika w znacznej mierze z nadreprezentacji mężczyzn w tej grupie.

Rozrywkowi

Rozrywkowi, a właściwie „Rozrywkowe”, bo ta grupa jest silnie sfeminizowana (59,8% stanowią kobiety), to osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich, często członkowie rodzin nowoczesnych tradycjonalistów.

Rozrywkowi stanowią 14% konsumentów informacji w Polsce. Na przeglądanie wiadomości poświęcają od 15 do 45 minut dziennie i robią to najczęściej w godzinach pracy lub późnym popołudniem. Czytają głównie prasę tradycyjną. Drukowane gazety codzienne stanowiły w tej grupie 65% wskazań – wyraźnie widać duże przywiązanie do drukowanych tygodników i miesięczników (38%). Kanały online plasują się u nich na drugim miejscu (42%). Dla Rozrywkowych najważniejsze są wieści ze świata rozrywki i kultury. Najwyższymi wartościami, jakimi kierują się przy doborze mediów, są świeżość informacji, dostęp do unikalnych wywiadów oraz znani autorzy piszący na łamach tytułów.

Oldschoolowcy

Oldschoolowcy stanowią najmniej liczną grupę konsumentów informacji (13,3%). Są to dojrzali odbiorcy informacji, zarówno pod względem doboru typów mediów, jak i w aspekcie metrykalnym. W tej grupie przeważają mężczyźni po pięćdziesiątym roku życia, którzy są stosunkowo dobrze wykształceni (ponad 30% respondentów z wyższym wykształceniem).

Oldschoolowcy na przegląd prasy poświęcają od 15 do 45 minut dziennie, zwykle w godzinach pracy lub wieczorem, ale też najczęściej spośród wszystkich wyszczególnionych grup w godzinach porannych (23,8%).

Cechą szczególną Oldschoolowców jest to, że najchętniej sięgają po prasę codzienną (92%). Lubią przewracać strony, skupiać się na tekście. To grupa, która w największym stopniu dywersyfikuje kanały informacji. Oprócz czytania codziennych gazet, Oldschoolowcy chętnie korzystają z kanałów online (49%) i przeglądają tygodniki oraz miesięczniki (37%).

O badaniu
Badanie zostało zrealizowane na początku marca 2016 roku przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel, w ramach którego przeprowadzono 1009 ankiet z dorosłymi osobami. Zrealizowanie badania zleciło upday Polska. upday to spersonalizowana platforma informacyjna agregująca wiadomości z około 1000 różnych źródeł – najpoczytniejszych tytułów prasowych, mediów elektronicznych i blogów.

Źródło: upday