Słyszałem, że zmieniają się przepisy dotyczące zwolnień od płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego dla osób starszych. A jako że w listopadzie kończę 75 lat, chciałbym się dowiedzieć, na czym te modyfikacje polegają – pisze pan Edmund
Zwolnione z opłat abonamentowych z tytułu dostępu do publicznego radia i telewizji są osoby, które ukończyły 75 lat. Tak było do tej pory i to się nie zmienia. Od 9 października 2015 r. zupełnej modyfikacji ulegają jednak procedury związane ze stosowaniem w praktyce wspomnianego zwolnienia.
Reklama
Dotychczas, aby skorzystać z ulgi, 75-latek musiał w placówce Poczty Polskiej SA (spółka Skarbu Państwa zajmująca się rozliczaniem abonamentu RTV) złożyć specjalny formularz oraz okazać dowód tożsamości potwierdzający jego wiek. Dopiero wówczas senior zostawał zwolniony z dalszego opłacania abonamentu. Jeśli zapomniał dopełnić formalności, opłata była naliczana nadal, a jeśli senior nie płacił – bo uważał, że nie musi – naliczane były również odsetki. Wszystko to prowadziło do wielu nieporozumień, bo choć ulga 75-latkom przysługiwała, to skorzystanie z niej wymagało podjęcia określonych działań, o których duża część seniorów nawet nie wiedziała.

Reklama
Nic więc dziwnego, że parlamentarzyści postanowili ulżyć seniorom. Od teraz to Poczta Polska sprawdzi w bazie PESEL, czy płatnik abonamentu skończył 75. rok życia (rejestr ten zawiera daty urodzenia wszystkich polskich obywateli). Jeśli tak, automatycznie zastosuje zwolnienie i przestanie naliczać opłatę od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba obchodziła 75. urodziny. A więc jeśli czytelnik osiągnie wspomniany wiek w listopadzie 2015 r., to abonamentu nie musi płacić, począwszy od grudnia 2015 r., i może cieszyć się darmowym dostępem do mediów publicznych.
Opisywane zmiany nie oznaczają, że anulowane zostają długi abonamentowe seniorów, którzy przed wejściem nowych przepisów w życie skończyli 75 lat, nie zgłosili tego faktu na pocztę, a przestali płacić. Oni muszą uregulować zaległości
Podstawa prawna
Art. 4 ust. 1 pkt 2, ust. 4, art. 7 ust. 1a ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1204 ze zm. – w brzmieniu obowiązującym od 9 października 2015 r.).