Do tej pory było tak, że co prawda najstarsi obywatele byli zwolnieni z opłaty, ale konieczne było dostarczenie przez nich dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie. Jeśli ktoś tego nie zrobił – musiał płacić. Seniorzy jednak, m.in. ze względu na stan zdrowia, często nie dopełniali formalności i ponosili finansowe konsekwencje.
Senatorowie zaproponowali więc nowelizację ustawy o opłatach abonamentowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1204), a propozycję poparli wczoraj posłowie. Nowelizacja przewiduje, że operator wyznaczony (poczta) będzie uprawniony do otrzymywania danych z rejestru PESEL. Pozwoli to w łatwy sposób ustalić, kto nie musi już wnosić opłat.
Rozwiązanie popierały też media publiczne. Zwracają one jednak uwagę, że wejście w życie nowelizacji będzie oznaczało kolejny ubytek w ich finansowaniu. Postulują więc dalej idące zmiany w systemie poboru opłat abonamentowych.

W parlamencie przepadła natomiast propozycja Prawa i Sprawiedliwości, które proponowało, aby zastosować abolicję wobec wszystkich tych, którzy spełniali warunki do zwolnienia, lecz nie dopełnili formalności, w związku z czym obciążono ich opłatami.