Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje o wysokościach opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Stawki te będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku.

Opłata za używanie odbiornika radiowego wynosi: 7 zł za miesiąc, 13,60 zł za dwa miesiące, 20,15 zł za trzy miesiące, 39,90 za sześć miesięcy, 75,60 za rok.

Z kolei opłata za używanie odbiornika telewizyjnego i radiowego wynosi: 22,90 zł za jeden miesiąc, 44,45 zł za dwa miesiące, 65,95 za trzy miesiące, 130,55 zł za sześć miesięcy, 247,30 zł za rok.

Reklama

Użytkownik odbiornika zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Opłaty na poczet 2016 roku można wnieść już w bieżącym roku, według stawek obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku.

KRRiT przypomina, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.