Google oraz ośmiu europejskich wydawców prasowych ogłaszają uruchomienie programu Digital News Initiative. Za projektem stoją m. in. Faz, Financial Times i Guardian.

- Internet oferuje niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o rozwój i rozpowszechnianie wspaniałego dziennikarstwa. Pojawia się jednak uzasadnione pytanie, jak utrzymać wysoką jakość dziennikarstwa w erze cyfrowej. W ramach programu Digital News Initiative, Google będzie współpracował z wydawcami prasy oraz organizacjami zrzeszającymi dziennikarzy przy tworzeniu bardziej zrównoważonych modeli działania w branży informacyjnej. To dopiero początek - zapowiada Carlo D’Asaro Biondo, wiceprezes Google w Europie.

Czym jest Digital News Initiative? - W erze cyfrowej jakość dziennikarstwa stoi przed całkowicie nowymi wyzwaniami i możliwościami. Aby ją utrzymać i rozwijać, konieczne jest umożliwienie dziennikarzom, serwisom informacyjnymi wydawcom odpowiedniego reagowania na te zmiany. Z tego względu poważne inwestycjew szkolenia oraz rozwój nowych narzędzi i technologii są bardzo pożądane, szczególnie jeżeli inicjatywa ta wychodzi od jednej z głównych sił napędowych Internetu w jego obecnym kształcie - tłumaczy Wilfried Ruetten, dyrektor EJC.

W ramach programu wydawcy i Google stworzą będące stale w kontakcie grupy robocze, reprezentujące priorytety branży informacyjnej. Ma to być platforma dialogu na temat reklamy, materiałów wideo, aplikacji, danych, płatnego dostępu do informacji oraz usługi Google News. Celem jest nawiązanie dialogu pozwalającego na opracowanie produktów, które przyczynią się do rozwoju branży informacyjnej na świecie. Google przekaże 150 mln euro na projekty przedstawiające nowe podejście do praktyki dziennikarstwa cyfrowego.

Reklama

- W ciągu ostatnich trzech lat pierwsza edycja programu Google Innovation Fund for the Press (FINP) pokazała sposób na skuteczną współpracę między Google a wydawcami prasy. Program Digital News Initiative stanowi rozszerzenie tej koncepcji. Program FINP będzie realizowany na skalę europejską,a program DNI obejmie kompleksowy program szkoleniowo-badawczy oraz grupę konkretnych produktów, nad którymi wspólnie z wydawcami będą prowadzone prace mające na celu zwiększenie monetyzacji treści o wysokiej wartości dodanej. Ta wzmocniona współpraca powinna zdecydowanie wzmocnić podstawy ekonomiczne branży informacji cyfrowych - zapewnia Francis Morel, dyrektor naczelny Groupe Les Échos oraz wiceprezes programu FINP.

Drugim elementem współpracy będą szkolenia i badania. Google zainwestuje w nowe zasoby szkoleniowe i rozwojowe dla dziennikarzy i serwisów informacyjnych w Europie. Takie zespoły powstaną m. in. w Paryżu, Hamburgu i Londynie a ich zadaniem będzie współpraca z serwisami informacyjnymi nad rozwojem umiejętności cyfrowych. Projekt zakłata także współpracę z z organizacjami zrzeszającymi dziennikarzy, takimi jak Europejskie Centrum Dziennikarstwa (EJC), WAN-IFRA, GEN, Centre for Investigative Reporting (CIR) oraz Hacks/Hackers.

Reklama

- Coroczny raport Reuters Institute Digital News Report był wspierany przez Google i wielu innych partnerów od 2013 r. Bardzo się cieszymy, że dodatkowe wsparcie Google pozwoli nam w ciągu najbliższych trzech lat rozszerzyć zasięg raportu do 20 krajów europejskich. W okresie nieprzewidiwalnych zmian, chcemy stworzyć ogólnoeuropejskie badanie, które ukazuje transformację mediów do ery cyfrowej, stając się nieocenionym źródłem wiedzy dla przedstawicieli branży, dziennikarzy i naukowców - mówi Dr David Levy, z Reuters Institute for the Study of Journalism na Uniwersytecie Oksfordzkim

W programie przewidziano także granty na badania akademickie nad zastosowaniem metod modelowania matematycznego w dziennikarstwie, w tym sprawozdawczości wspomaganej komputerowo, crowdsourcingu informacji oraz wniosków opartych na danych oraz rozszerzenie programu Google Journalism Fellowships na region Europy. Współtwórcami programu są: Les Échos (Francja), FAZ (Niemcy), The Financial Times (Wielka Brytania), The Guardian (Wielka Brytania), NRC Media (Holandia), El País (Hiszpania), La Stampa (Włochy), Die Zeit (Niemcy) oraz organizacje takie jak: Europejskie Centrum Dziennikarstwa (EJC), Global Editors Network (GEN) i International News Media Association (INMA).