Sygnatariusze Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej (PKSC) złożyli wczoraj w Sejmie petycję wzywającą rząd do podjęcia „realnych, a nie pozornych działań” w kierunku ograniczenia potęgi takich globalnych firm technologicznych, jak: Facebook, Google czy Amazon. „Chcemy, by polska gospodarka była odporna na działanie cyfrowych gigantów, którym zależy jedynie na powiększaniu własnego monopolu, a nie na dobru użytkowników” – stwierdzają.
– Składamy petycję do Sejmu, żeby od debaty przejść do działania – mówi Damian Iwanowski, członek zarządu Fundacji Instrat. Koalicję PKSC oprócz tej organizacji tworzą m.in. Polska Chmura zrzeszająca firmy zajmujące się przetwarzaniem danych, doradczo-analityczna organizacja pozarządowa Instytut Nowej Europy oraz think tank Akademia Kadr Europejskich.