Teraz wreszcie będzie to można robić przez internet. Takie zmiany przewiduje projekt nowego rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Zgodnie z nim Poczta Polska będzie przyjmować wnioski o rejestrację lub zmianę danych w trzech formach. Pierwsza, podobnie jak dzisiaj, będzie wiązała się z koniecznością odwiedzenia placówki pocztowej i wypełnienia papierowego formularza. Druga – odwiedzenia strony internetowej, na której będzie umieszczony elektroniczny formularz. Po jego wypełnieniu poczta odeśle nadawcy pismo, wymagające podpisania i odesłania. Ostatni wariant będzie w pełni elektroniczny: wnioski będzie można przesyłać e-mailem. Niezbędne jednak do tego będzie posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Nowe rozporządzenie nie oznacza, że rząd rezygnuje z reformy systemu opłat RTV. Jak zapowiada minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, jest szansa, że abonament zostanie zniesiony w połowie 2014 r. Rozważne są dwa warianty pobierania opłat. Pierwszy, najprostszy – od adresu, zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Drugi – połączony z opłacaniem rachunków za prąd.
I w jednym, i w drugim przypadku nie miałoby znaczenia, czy płacący posiada odbiornik RTV czy też nie. Według szacunków MKiDN opłata miesięczna mogłaby wynosić 10 zł.
Etap legislacyjny
Skierowany do konsultacji