Większość Polaków za finansowaniem mediów publicznych z budżetu i przeciw prywatyzacji Polskiego Radia i TVP. Według badania CBOS, 63 procent ankietowanych uważa, że środki na działalność nadawców publicznych powinny pochodzić z budżetu. 27 procent jest za utrzymywaniem ich z abonamentu.

Ponad dwie trzecie Polaków (69%) akceptuje współfinansowanie mediów publicznych z emisji reklam. Przeciwny pozyskiwaniu przez nie pieniędzy z tego źródła jest co czwarty badany (25%),

Większość Polaków (59%) jest przeciwna prywatyzacji publicznego radia i telewizji. Za częściową prywatyzacją Polskiego Radia i telewizji publicznej opowiada się nieco ponad jedna piąta badanych (22%), a za całkowitą - co jedenasty respondent (9%).

Projekt zastąpienia dotychczasowego abonamentu radiowo-telewizyjnego nową opłatą audiowizualną budzi mieszane odczucia. Jej wprowadzenie popiera dwie piąte Polaków (40%), natomiast ponad połowa (54%) jest temu przeciwna.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 września 2013 roku na liczącej 911 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.