Minister kultury zapowiada bliski koniec prac nad koncepcją finansowania mediów publicznych. Bogdan Zdrojewski zapewnił w radiowej Jedynce, że obecnie rozważane są dwa warianty przyszłego finansowania mediów, a jesienią powinien pozostać jeden, który stanie się podstawą projektowanego prawa.

Bogdan Zdrojewski podkreślił, że nowy system wsparcia publicznego radia i telewizji może w znacznie mniejszym stopniu obciążać obywateli.

Według ministra kultury, w przypadku wprowadzenia powszechnej opłaty audiowizualnej, mogłaby być ona mniejsza o połowę od dziś pobieranego abonamentu.