Sądy krajowe powinny samodzielnie decydować, czy banki mają zwracać klientom to, co od nich nienależnie pobrały w czasie, gdy nie uwzględniały obniżki LIBOR – uznał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE
Opinia rzecznika generalnego została wydana do sprawy zainicjowanej przez dwa sądy hiszpańskie, ale problem znany jest również w Polsce. U nas bowiem banki – po tym jak na początku zeszłego roku Szwajcarski Bank Narodowy wprowadził ujemne stopy procentowe (-0,75 proc.) – także nie chciały przez pewien czas uwzględniać niższego LIBOR przy obliczaniu miesięcznej raty. Po interwencji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów większość z nich zdecydowała się zmienić tę praktykę i zrekompensować klientom straty poprzez obniżenie im obecnych rat. Pytanie jednak, czy przedstawiona wczoraj przez rzecznika generalnego TSUE opinia nie wpłynie na te ugodowe nastroje polskich banków.
Hiszpańskie sprawy