Konsolidacyjnych pożyczek dla firm jest niewiele, banki chętnie refinansują natomiast dawne zadłużenie. Na rynku pojawiają się ciekawe promocje, które warto rozważyć, jeśli mamy problemy z płynnością.
Kredyt refinansowy udzielany jest na spłatę istniejącego zadłużenia, ale na lepszych warunkach. Najczęściej oferowany jest jako pożyczka hipoteczna, ale nie tylko. Są również oferty, które nie wymagają zabezpieczeń. To z nich najchętniej korzystają firmy, które nie mają wystarczającego majątku na zabezpieczenie, albo nie chcą ryzykować utraty nieruchomości w razie kłopotów.
Kredyt refinansowy ma przyciągnąć do banku nowych klientów, a to można zrobić tylko oferując konkurencyjne oprocentowanie i obniżenie marż, dzięki czemu przedsiębiorca będzie mógł zmniejszyć raty. Oszczędności może przynieść też konsolidacja kredytów, czyli połączenie kilku zobowiązań w jedno. Takich ofert jest dużo, ale dla klientów indywidualnych. Przedsiębiorcy mają do wyboru zaledwie kilka. Wśród nich są również promowane pod hasłem refinansowania, choć to dwa różne sposoby na zmniejszenie zobowiązań firmy i utrzymanie płynności finansowej. Oba mogą okazać się jednak korzystne dla obsługujących kilka drogich, krótkoterminowych zobowiązań.
Kredyt refinansowy promuje BPH. Przedsiębiorcy, którzy przed końcem roku przeniosą do banku zaciągnięte wcześniej zobowiązania w innych instytucjach, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Bank nie pobierze prowizji przygotowawczej i obniży oprocentowanie nawet o 1 pkt proc. w porównaniu do oprocentowania przenoszonego kredytu. Zaletą oferty jest brak prowizji przygotowawczej za dodatkowy dostęp do pieniędzy w ramach limitu debetowego. BPH zapewnia, że można dostać do 20 proc. dodatkowego finansowania, o ile oczywiście pozwoli na to zdolność kredytowa.
Promocja dotyczy tych firm, które do 31 grudnia złożą wniosek o jedną z ofert Banku BPH: kredyt Auto Sezam, Nieodnawialną Pożyczkę Hipoteczną, Prosty Kredyt Inwestycyjny lub Limit Debetowy (przyznawany jako bonus do kredytu na refinansowanie). Zachętą jest obniżka marż w stosunku do innych banków, ale w przypadku kredytu samochodowego do nie mniej niż 3,4 proc., w przypadku pożyczki hipotecznej do nie mniej niż 2,5 proc. a w przypadku Prostego Kredytu Inwestycyjnego do nie mniej niż 2,9 proc. Ze zwiększonego limitu mogą też skorzystać dotychczasowi posiadacze debetu. Pozostałe warunki są już standardowe: trzeba uzyskać pozytywną decyzję kredytową i podpisać umowę.
Lepsze warunki refinansowanego kredytu oferuje również Alior Bank. Zainteresowani mogą liczyć na niższą o połowę marżę przez pierwsze dwa lata, brak prowizji za udzielenie kredytu i wydłużenie okresu kredytowania, jeżeli szuka się możliwości dodatkowego obniżenia rat. Pekao udziela natomiast kredytów z refinansowaniem Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), ale linia dotyczy tylko kredytów inwestycyjnych i obrotowych dla mikroprzedsiębiorstw udzielanych z oferty banku.
Plusem linii jest automatyczne obniżenie marży kredytowej o 0,1 proc. w stosunku do oferty standardowej. Refinansowanie w tym przypadku nie wymaga żadnych dodatkowych formalności. W Alior Banku oraz w Pekao kredyty refinansowe udzielane są zarówno w złotych, jak i euro. Przewagą Pekao jest natomiast możliwość zabezpieczenia kredytu z linii CEB bezpłatnym poręczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), a więc uzyskanie lepszych warunków kredytowych.
W Alior Banku można ewentualnie liczyć na gwarancję de minimis – zabezpieczenie 60 proc. kredytu do 27 miesięcy. Na spłatę wcześniejszych zobowiązań można wykorzystać nie tylko oferty kredytów konsolidacyjnych lub refinansowych, lecz także pożyczki. W mBanku trwa promocja kredytu dla firm. Bank nie pobiera prowizji za jego udzielenie ani za niewykorzystanie wszystkich pieniędzy. Dostać można do 0,5 mln zł bez zabezpieczeń, a oprocentowanie jest liczone jako suma marży wysokości 5,9 proc. i 3-mies. stopy WIBOR. Kredyt może być udzielony jako kredyt w rachunku firmowym lub pożyczka dla firm.
Pożyczkę promuje również ING Bank Śląski. Pozyskać można do 1,2 mln zł na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością. Teraz bank nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki i za rozpatrzenie wniosku, nie żąda zaświadczeń ani z urzędu skarbowego, ani z ZUS. Zapewnia też, że decyzję kredytową podejmuje w 48 godz. od złożenia wniosku, a wcześniejsza spłata zadłużenia nie będzie obciążona żadnymi opłatami.
Przy zadłużeniu się powyżej 50 tys. zł okres kredytowania może wynosić nawet 10 lat. W ofercie specjalnej znajduje się również pożyczka konsolidacyjna i linia kredytowa. ING w przypadku pożyczki konsolidacyjnej również nie pobiera prowizji i obniża marżę do 4 proc. Bez zabezpieczeń można dostać do 250 tys. zł w ofercie standardowej i do 500 tys. zł w ofercie Premium i dla Profesjonalisty. Przy przeniesieniu linii kredytowej można liczyć na 200 tys. zł.
Credit Agricole rekomenduje Pożyczkę Biznes m.in. na refinansowanie kredytu obrotowego udzielonego w innym banku. Pożyczka jest udzielana od 10 do 150 tys. zł. Na tyle samo (bez zabezpieczeń) można liczyć w BZ WBK, który udziela kredytu Biznes Ekspres na dowolny cel, a więc również na spłaty innych zobowiązań. Przy zabezpieczeniu bank udziela pożyczki na 500 tys. zł. Podwyższyć limit można również w Credit Agricole. Jeżeli weźmie się pożyczkę zabezpieczoną gwarancją de minimis BGK lub z poręczeniem Funduszu Poręczeń Kredytowych Polfund, można się starać nawet o 300 tys. zł. Przy pożyczce z gwarancją de minimis można jednak liczyć na kredyt jedynie dwuletni. W przypadku poręczeń kredytowych Polfundu okres kredytowania się nie zmieni. To idealne rozwiązanie dla firm, które nie mają wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu. Inne mogą skorzystać z pożyczki zabezpieczonej hipoteką. Ale takich ofert jest już wiele.
Gdzie można zaoszczędzić
n BZ WBK – Kredyt Biznes Ekspres
Kredyt na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością. Do 500 tys. zł (do 150 tys. zł bez zabezpieczeń). Okres kredytowania do 5 lat. Możliwość prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu m.in. gwarancją de minimis lub poręczeniem Polfund
n Credit Agricole – Pożyczka Biznes
Kredyt udzielany m.in. na refinansowanie kredytu na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej udzielonego w innym banku. Od 10 do 150 tys. zł. Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku; prowizja za udzielenie promesy kredytowej 0,2 proc. nie mniej niż 100 zł, maksymalnie 1 tys. zł. Okres kredytowania do 6 lat. Oprocentowanie liczone jest jako suma stopy WIBOR 1M i marży banku
n BPH – Kredyt refinansowy
Preferencyjne warunki dla przenoszących kredyt z innego banku – obniżenie oprocentowania nawet o 1 pkt proc. w porównaniu z oprocentowaniem przenoszonego kredytu. Można otrzymać do 20 proc. więcej pieniędzy, niż dotychczas wynosił limit
n Alior Bank – Refinansowanie kredytu
Bank daje gwarancję obniżenia marży o 50 proc. przez pierwsze dwa lata kredytowania, 0 proc. prowizji za udzielenie kredytu, możliwość wydłużenia okresu kredytowania
n Pekao – Kredyt z refinansowaniem CEB
Udzielane są na refinansowanie kredytów inwestycyjnych i obrotowych na preferencyjnych zasadach – marża kredytowa jest automatycznie obniżana o 0,1 proc. w stosunku do oferty standardowej Pekao
n mBank – Promocja kredytu dla firm
Kredyt można zaciągnąć w formie kredytu w rachunku bieżącym lub pożyczki. Można dostać do 500 tys. zł. Oprocentowanie jest liczone jako suma marży w wysokości 5,9 proc. oraz WIBOR-u 3M
n ING Bank Śląski
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka do 1,2 mln zł bez zaświadczeń z ZUS i US, bez konieczności przedstawiania faktur i biznesplanów. Okres kredytowania do 10 lat, jeżeli pożyczka wynosi powyżej 50 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji i opłat za wcześniejszą spłatę oraz w ofercie specjalnej obniża marżę do 4 proc. Oferta również na konsolidację innych kredytów.
Linia kredytowa dla Przedsiębiorców
Możliwość przeniesienia linii z innego banku wysokości co najmniej takiej jak wysokość linii przyznanej w innym banku (maksymalnie 200 tys. zł). Bank nie pobiera prowizji i obniża marże o 0,5 proc. od wysokości marży standardowej przy wykupieniu ubezpieczenia Pewna Spłata Plus
Źródło: banki