MetLife, PZU Życie i PKO Życie (d. Nordea Życie) zobowiązały się wobec prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że obniżą opłaty likwidacyjne pobierane od klientów, którzy nie chcą dłużej uiszczać składek na polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty). To kolejny sukces urzędu – we wrześniu podobne zobowiązania złożyły trzy inne towarzystwa: Aviva, Allianz i Nationale Nederlanden.

MetLife umożliwi klientom aneksowanie umów zakwestionowanych przez UOKiK. Dotyczy to aż 38 wzorców umownych. Dzięki zmianom osobom odstępującym od umowy o polisolokatę potrącone zostanie jedynie 25 proc. składki pierwszorocznej. Maksymalna wysokość opłaty likwidacyjnej nie będzie przekraczać 5 tys. zł. MetLife zobowiązało się, że o możliwości podpisania aneksu poinformuje klientów listownie. Ci zaś nie będą musieli się z tym spieszyć – według zapewnień towarzystwa ubezpieczeniowego oferta będzie bowiem miała charakter bezterminowy. Co więcej, każda osoba, która wyrazi chęć likwidacji polisy, zostanie powiadomiona telefonicznie o możliwości zakończenia umowy na korzystniejszych warunkach. Stosowane obecnie przez MetLife wzorce nie zawierają już zakwestionowanych przez UOKiK rozwiązań.
Na uczciwsze traktowanie lada chwila będą mogli liczyć także klienci PKO Życie (dawniej działającego jako Nordea Życie). Ten ubezpieczyciel obiecał obniżyć pobierane opłaty likwidacyjne średnio o 75 proc. Mają one nie przekraczać 23 proc. wartości zgromadzonych na polisie składek. Tę dobrą informację PKO Życie zobowiązał się przekazać m.in. za pośrednictwem swojej strony internetowej. Ponadto klienci mają być o tym informowani zawsze wtedy, gdy będą chcieli rozwiązać umowę.
Obniżenia kosztu wykupu polisy w obowiązujących umowach spodziewać się mogą również ci, którzy zakupili tego typu produkty finansowe w PZU Życie SA. W tym przypadku odstępujący od umowy poniosą koszt nieprzekraczający 7,5 tys. zł. Ubezpieczyciel wyśle do klientów listy, w których poinformuje ich o obniżeniu opłaty likwidacyjnej oraz o możliwości zawarcia aneksu do umowy. Firma zobowiązała się również, że od 1 stycznia 2016 r. zaprzestanie zawierania nowych umów w oparciu o zakwestionowany przez urząd wzorzec umowny.
Urząd zapewnia, że będzie sprawdzał, czy ubezpieczyciele wywiązują się ze swoich obietnic.

11 postępowań wobec innych ubezpieczycieli prowadzi obecnie UOKiK