Ocenie poddano rozliczenia międzybankowe dla klientów indywidualnych w 23 bankach, w których można otworzyć konto osobiste (ROR) wraz z dostępem do bankowości elektronicznej.

Na postawie danych zebranych przez serwis MojeBankowanie.pl sprawdziliśmy jakie są możliwości w zakresie dokonywania przelewów przez klientów indywidualnych do innego banku (na terenie Polski) tzn. jak szybko po przyjściu środków na nasze konto można je przekazać do innego banku korzystając z internetu (bankowość internetowa), który bank daje nam największy zapas czasu na wprowadzenie przelewu na poszczególne sesje Elixir oraz co w sytuacji gdy przelew powinien „dziś” trafić na konto odbiorcy.

Najprostsza i najbardziej popularna forma przekazania środków do innego banku, czyli przelew bankowy w systemie Elixir.

Dzięki niemu środki mogą znaleźć się na rachunku odbiorcy w ciągu kilku godzin po jego zleceniu. Zlecenia wysyłane i odbierane są przez banki w trzech sesjach za pośrednictwem KIR. Każdy bank indywidualnie określa godziny przyjmowania zleceń na poszczególne sesje, jednak godziny graniczne ustalone przez KIR wszystkie banki mają takie same. Najwięcej czasu na zlecenie przelewu I sesją daje Bank Pocztowy, bo aż do godz. 09.00, na II sesję również Bank Pocztowy daje najwięcej czasu bo do godz. 13.00, a na III sesję najwięcej czasu daje Bank BPH i City Handlowy bo aż do 15.30. O której godzinie środki z danej sesji zostaną zaksięgowane na naszym rachunku zależy to już od banku prowadzącego rachunek (kwestie systemowe, ilość przelewów w danej sesji itp.), gdyż KIR udostępnia wszystkim bankom przetworzone zbiory o tej samej godzinie. Sprawdziliśmy, jak szybko banki realizują nasze zlecenia, to znaczy czy środki otrzymane 1 sesją można przekazać 2 sesją oraz czy środki otrzymane 2 sesją zdążymy wysłać na 3 sesję danego dnia. Jak się okazało w 16 bankach zdążymy przekazać środki otrzymane 1 sesją Elixiru na 2 sesję. Niestety w żadnym banku nie przekażemy środków otrzymanych w 2 sesji na 3 sesję (wyjdą dopiero dnia następnego 1 sesją).

Sesje Elixir / Media

Co w sytuacji gdy nie zdążyliśmy na 3 sesje Elixiru lub gdy chcemy „błyskawicznie” przelać środki na rachunek w innym banku? Czy należy wypłacić gotówkę i udać się do innego banku w celu dokonania wpłaty? Na szczęście nie, możliwości są trzy, jednak nie każdy bank je udostępnia.

Express Elixir - to pierwszy system rozliczeń płatności natychmiastowych w Polsce, umożliwiający bezpośrednią realizację transakcji z konta nadawcy w jednym banku na konto odbiorcy w innym banku. Ważne w tym systemie jest to, aby zarówno bank nadawcy jak i odbiorcy posiadał dostępną tą usługę. Spośród 23 badanych banków tylko 6 posiada tą usługę (Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, Idea Bank, Meritum Bank, Alior Bank, ING Bank Śląski) co ogranicza nasze możliwości, gdyż do pozostałych 17 banków przelewu nie wyślemy.

Kolejna możliwość to tzw. „Szybki przelew”. Jak to działa?

Klient dokonuje przelewu, który błyskawicznie zostaje zaksięgowany na specjalnym koncie w jego banku. Jednocześnie bank klienta przekazuje dane dotyczące odbiorcy przelewu, nr rachunku i kwoty przelewu do operatora usługi, którym jest firma Blue Media S.A. Przelew do odbiorcy zostanie wykonany z rachunku operacyjnego banku odbiorcy lub rachunku operatora przelewu wprost na konto odbiorcy. W rezultacie wykonane zostaną dwa błyskawiczne przelewy wewnątrzbankowe zamiast jednego międzybankowego - to rozwiązanie gwarantuje ominięcie bankowych sesji przychodzących i wychodzących a co za tym idzie odbiorca otrzymuje pieniądze w ciągu kilkunastu minut. Spośród 23 badanych banków tylko 4 (Bank BPH, Alior Bank, mBank, eurobank) posiadają możliwość zrealizowania szybkiego przelewu, jednak liczba odbiorców jest znacznie większa, bo aż 17 z 23 badanych banków przyjmuje te przelewy.

Ostatnie rozwiązanie to przelew Sorbnet, który wykonywany jest za pośrednictwem systemu rozliczeniowego prowadzonego przez NBP.

Tutaj już wyślemy go do każdego spośród 23 badanych banków a środki na rachunek odbiorcy z innego banku trafią nawet w 1 godzinę. Rozwiązanie to jest dedykowane głównie do bardzo dużych kwot – zazwyczaj powyżej 1 miliona. 11 spośród 23 badanych banków umożliwia klientom przesłanie środków na dowolna kwotę (poniżej 1 miliona) za pomocą Sorbnet w bankowości elektronicznej. Niestety to rozwiązanie nie należy do najtańszych, przelew taki może kosztować nawet 40 zł. Ograniczeniem jest również czas składania takich zleceń (w zależności od banku max. do 14–15).

Bankowość mobilna a internetowa

16 na 23 badane banki udostępnia nam aplikację mobilną. Jednak nie w każdym banku ma one takie same możliwości w podstawowych transakcjach co bankowość internetowa. W zakresie zwykłych przelewów Elixir część banków stawia ograniczenia co do maksymalnej kwoty pojedynczego przelewu, ilości wykonywanych przelewów dziennie czy łącznej dziennej sumy wszystkich przelewów. Szybkie przelewy/Express Elixir, które są dostępne w bankowości elektronicznej nie zawsze są dostępne w aplikacji mobilnej. Powoduje to, że w niektórych przypadkach jesteśmy zmuszeni do skorzystania z bankowości internetowej.

W oparciu o powyższe kryteria i ograniczenia portal MojeBankowanie.pl przygotował ranking na najbardziej przyjazny bank w zakresie rozliczeń międzybankowych. Zwyciężył Alior Bank, zaraz za nim Idea Bank oraz Bank BPH. Celem tego rankingu jest rozszerzenie usług w zakresie szybkich płatności, przeanalizowanie przez banki stawianych klientom ograniczeń i zastanowienie się nad ich zmniejszeniem. Pamiętajmy, że dzisiaj klient jest bardziej świadomy i wymagający. Samo konto „za 0” już nie wystarcza, należy spojrzeć szerzej, czyli co i w jakim czasie można na posiadanym koncie zrobić. Rozliczenia międzybankowe to tylko jeden z elementów jaki poddano ocenie. W kolejnych edycjach przeanalizujemy inne funkcjonalności.

Bank przyjaznych rozliczeń międzybankowych / Media
Ranking „Bank przyjaznych rozliczeń międzybankowych” przygotował portal MojeBankowanie.pl. Informacje pozyskano z biur prasowych banków w okresie 26-08-2015-01.09.2015. Ocenie poddano czasy przyjmowania przelewów na poszczególne sesje Elixir ws. księgowania poszczególnych sesji na rachunku klienta oraz dostępne w bankach możliwe formy realizacji przelewów do innych banków na terenie kraju. Ranking dotyczy rozliczeń dla klientów indywidualnych, posiadających w danym banku konto osobiste (ROR) i korzystających z bankowości elektronicznej oraz mobilnej (jeśli jest dostępna). W rankingu łącznie można otrzymać 105 punktów: 60 punktów za przelewy bankowe realizowane w systemu Elixir (15 punktów za możliwość wysłania II sesją Elixir środków, które przyszły I sesją Elixir; 15 punktów za możliwość wysłania III sesją Elixir środków, które przyszły II sesją Elixir; 3 x 10 punktów za bycie w TOP-3 banków z najlepszymi czasami dla 1, 2 i 3 sesji wychodzącej Elixir); 15 punktów za udostępnienie „szybkich przelewów” - realizowane przez Blue Media, 10 punktów za udostępnienie Express Elixir, 10 punktów za udostępnienie przelewu Sorbnet (punkty przyznano tylko w sytuacji, gdy bank umożliwiał wysłanie przelewu na dowolna kwotę poniżej 1 mln poprzez bankowość elektroniczną) oraz 10 punktów za udostępnienie aplikacji mobilnej (za udostępnienie aplikacji przyznaliśmy 10 punktów, jednak jeśli aplikacja stawia ograniczenia w stosunku do bankowości internetowej np. co do kwoty przelewu / nie umożliwia wykonania danego typu przelewu, który jest dostępny w wersji internetowej wówczas pomniejszano liczbę przyznanych punktów: o 4 dla przelewów Elixir, o 2 dla Express Elixir, „szybkich przelewów”, Sorbnet).
Oprac. Tomasz Jurczak