Ochrona konsumentów
Aviva, Allianz i Nationale Nederlanden – klienci tych towarzystw ubezpieczeniowych nie muszą się już obawiać, że zapłacą wysokie kary za odstąpienie od umowy o polisolokatę. Na skutek postępowań prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ubezpieczyciele zobowiązali się do obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach i wyeliminowania ich z wzorców umownych.
Aviva wycofa ze swojej oferty polisolokatę obarczoną kwestionowanymi opłatami. Umożliwi też klientom bezterminowe aneksowanie umów. W tym drugim przypadku wysokość opłaty likwidacyjnej nie przekroczy 15 proc. środków na rachunku, jednak nie więcej niż 1,5 tys. zł.
Z kolei Allianz zobowiązał się do obniżenia kosztu wykupu polisy do 25 proc., jednak nie więcej niż do 5 tys. zł, dla umów opłacanych składką regularną i 4 proc. dla umów opłacanych składką jednorazową. Nationale Nederlanden natomiast nie będzie stosować opłat likwidacyjnych w odniesieniu do polis zawartych po 1 stycznia 2016 r., a dla obecnych klientów opłaty te nie będą wyższe niż 15 proc. wartości rachunku w przypadku składek regularnych.
Zobowiązania przedstawione przez firmy zostały przyjęte, gdyż w sposób znaczący oraz natychmiastowy poprawią sytuację konsumentów. Ubezpieczyciele będą informowali o decyzji prezesa UOKiK, a urząd sprawdzi, jak jest ona wykonywana.
UOKiK prowadzi jeszcze 14 postępowań dotyczących polisolokat. ©?