1,5 tys. zł – na takie comiesięczne wsparcie przez okres 1,5 roku będą mogli liczyć kredytobiorcy w finansowych tarapatach. W piątek Sejm przegłosował ustawę o funduszu wsparcia dla kredytobiorców mieszkaniowych.
Posłowie nie zajęli się za to projektem ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej. Zawarte w niej regulacje miały pozwolić osobom zadłużonym we frankach przewalutować kredyty na korzystnych warunkach, a koszty z tym związane rozłożyć po połowie między banki a kredytobiorców. Projekt jednak utknął w komisji.
Przyjęta ustawa przewiduje, że na wsparcie będą mogły liczyć osoby, które straciły pracę, właściciele nieruchomości, których bieżąca wartość jest niższa niż wartość kredytu, a także ci, którzy muszą płacić ratę przekraczającą 60 proc. dochodów ich gospodarstwa domowego. Pomoc nie będzie oprocentowana, a jej zwrot – po dwóch latach – będzie mógł zostać rozłożony na lat osiem. O wsparcie będzie można starać się do 31 grudnia 2018 r.
O tym, kto skorzysta z pomocy, decydować będzie Rada Funduszu Wsparcia utworzonego przy BGK. Fundusz będzie dysponował kwotą 600 mln zł, które wpłacą banki proporcjonalnie do wielkości portfela kredytów mieszkaniowych.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu