PKO Bank Polski zawarł do końca września br. 17 476 ugód z klientami indywidualnymi posiadającymi kredyty we frankach szwajcarskich (CHF), podał bank. Z tego 17 057 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 419 w toku postępowań sądowych.

"W III kwartale 2022 roku zarejestrowano 3,2 tys. wniosków o mediacje, 1 951 mediacji zakończyło się pozytywnie, a 1 247 mediacji - negatywnie. W sumie do 30 września 2022 roku zarejestrowano 30,8 tys. wniosków o mediacje, 17 944 mediacje zakończyły się pozytywnie, 7 027 mediacji zakończyło się negatywnie. Łączna liczba ugód zawartych do 30 września 2022 roku wyniosła 17 476, z czego 17 057 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 419 w toku postępowań sądowych" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Ugody są proponowane w toku postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, w toku postępowań sądowych i postępowań wywołanych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.

"Aby ograniczyć ryzyko stopy procentowej od początku uruchomienia programu bank oferuje kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. W przypadku, gdy pozostały okres spłaty kredytu po zawarciu ugody będzie krótszy niż 5 lat, stała stopa procentowa będzie obowiązywała do końca obowiązywania umowy. Kredyt ze stałą stopą cieszy się coraz większą popularnością - w procesie ugodowym w III kwartale 2022 roku tę opcję wybrało 79% klientów, którzy po podpisaniu ugody kontynuują spłatę kredytu (oraz łącznie od początku oferowania ugód - 74% klientów, którzy kontynuują spłatę kredytu)" - czytamy dalej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)