Zgodnie z polskim prawem z chwilą zgłoszenia utraty karty, odpowiedzialność za przeprowadzone transakcje ponosi wydawca. Wcześniej także, ale wyłącznie powyżej ustalonej kwoty. Oznacza to, że zgubienie lub kradzież „plastiku”, w szczególności z opcją zbliżeniową, może skutkować utratą pieniędzy z konta.

Opcje zbliżeniowe, na które wydawcy kart ponieśli ogromne nakłady mogą być utrapieniem roztargnionych klientów banków. W odniesieniu do kart zbliżeniowych banki nakładają na karty limity liczby transakcji zbliżeniowych, których przekroczenie powoduje konieczność przeprowadzenia transakcji z podaniem numeru PINem. Liczba nieautoryzowanych kodem PIN transakcji w ciągu dnia w każdym banku jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa, ale jednocześnie na tyle duża, aby nie by utrudniać korzystania z tej opcji klientom. To niestety rodzi określone zagrożenia. Potencjalny złodziej lub nieuczciwy znalazca karty może dokonać kilkukrotnych transakcji kartą z funkcją zbliżeniową zanim POS poprosi go o PIN. Jedynym sposobem zabezpieczenia jest wcześniejsze wyłączenie opcji zbliżeniowej, ale nie każdy bank decyduje się na taką ofertę dla klientów. Dlatego tak ważny jest czas reakcji od momentu zgubienia lub utraty karty.

Zgodnie z polskim prawem z chwilą zgłoszenia utraty karty odpowiedzialność za przeprowadzone nią transakcje ponosi jej wydawca. Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych maksymalna odpowiedzialność właściciela karty (za transakcje przeprowadzone przed zgłoszeniem jej utraty) wynosi równowartość 150 euro, zaś w przypadku transakcji zbliżeniowych 50 euro. Warunkiem jest jednak przestrzeganie umowy o wydanie karty oraz regulaminu karty, który stanowi integralną część umowy. To bardzo ważny zapis, bo jeśli bank stwierdzi, że nie dotrzymaliśmy zapisów regulaminu, może nie uwzględnić naszych roszczeń. Dla przykładu, kartą może się posługiwać wyłącznie użytkownik karty, któremu karta została wydana. Pożyczenie osobie trzeciej karty wraz z przekazaniem jej kodu PIN, a następnie dokonana na tej osobie kradzież karty może narazić posiadacza plastiku na dodatkowe nieprzyjemności ze strony banku. Podobnie, jeśli bank stwierdzi, że pomimo zgłoszenia utraty, kwestionowane przez klienta transakcje były wykonywane z właściwym kodem PIN. Może to oznaczać, że kod był trzymany w jednym miejscu razem z kartą lub został upubliczniony osobie trzeciej.

Jak informuje Związek Banków Polskich jeśli doszło do utraty karty należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem lub organizacją, która ją wydała. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z infolinii 828 828 828, w której zostaniesz zapytany o bank, w którym posiadasz kartę, a następnie do niego przekierowany. Innym sposobem jest skontaktowanie się z dostępnym przez 24h centrum autoryzacji kart. Numer centrum jest zapisany na odwrocie karty, otrzymujesz go także razem z przesyłką zawierającą kartę. Warto go wpisać do swojego telefonu komórkowego oraz przechowywać w znanym innym domownikom miejscu w domu.

- Szybki czas zastrzeżenia karty jest tak samo ważny zarówno w przypadku karty zbliżeniowej jak i niewyposażonej w taką funkcje. Dobrym zwyczajem jest by zawsze zastrzec swoją kartę płatniczą jeżeli stracimy z nią "styczność, także tą powiązaną z kartą SIM. Zasadnicze zastrzeżenie karty trwa około 2-3 minut - zauważa Jacek Gieorgica z biura prasowego ZBP.

Co z kartami SIM przy płatnościach mobilnych?

W sytuacji kradzieży/zgubienia telefonu z kartą SIM wydaną przez bank, należy osobno zastrzec kartę SIM u operatora oraz kartę płatniczą w banku. - Karty płatnicze mBanku (w tym te z oferty Orange Finanse) można zastrzec samodzielnie w serwisach transakcyjnych, na infolinii oraz w placówkach mBanku. Zastrzeżenia karty MC Debit PaySIM także dokonuje się w kanałach mBanku - informuje Krzysztof Olszewski z mBanku.

Jeden numer dla wszystkich banków

Związek Banków Polskich uruchomił System Zastrzegania Kart 1 stycznia 2014 r. Pozwala on na szybsze i bardziej efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych, nawet jeśli jej posiadacz nie zna numeru telefonu do własnego banku.
Dzwoniąc pod nr (+48) 828 828 828 można z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych zastrzec utraconą kartę. Zautomatyzowana infolinia IVR wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy.
Posiadacz kart po wybraniu nazwy banku zostanie przekierowany do właściwej infolinii. Komponent rozpoznawania mowy rozpoznaje każdą nazwę banku na wszelkie, powszechnie wykorzystywane sposoby wypowiadania danej nazwy – uwzględnia skróty, pełne formy, pominięte słowa w pełnej nazwie, a w przypadku nazw banków o niepolskim brzmieniu będzie umożliwiał rozpoznawanie nazwy w oryginalnym języku. System będzie samoczynnie douczać się po każdej rozmowie a portal głosowy może prowadzić obsługiwać równolegle wiele rozmów połączeń.

Numer: (+48) 828 828 828 jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotna rolę. Jedynym ponoszonym kosztem jest koszt połączenia z infolinią, zgodny z tabela opłat operatora.