Sezon zimowy zbliża się wielkimi krokami. Amatorzy sportów zimowych, śniegu i górskich krajobrazów już zacierają ręce na myśl o nadchodzącym urlopie, który spędzą szusując na stokach. Każdy, kto decyduje się spędzić zimowy urlop poza domem, powinien pamiętać, że organizując wyjazd warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu turystycznym.

Biura podróży zapewniają tylko podstawowe ubezpieczenie

Jeśli wybierasz się na wypoczynek zorganizowany przez biuro podróży, to w myśl Ustawy o usługach turystycznych organizator imprezy musi ubezpieczyć Cię od kosztów leczenia (KL) i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jest to absolutne minimum, które organizator zapewnia Ci podczas wyjazdu. Wydawać by się mogło, że problem jest rozwiązany – skoro kupiłeś wycieczkę, a ubezpieczenie jest obowiązkowe, to nie musisz się już niczym przejmować. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie grupy turystów to dla biura podróży dodatkowy koszt, a każde przedsiębiorstwo chce koszty minimalizować. Dlatego też sumy ubezpieczenia mogą być zdecydowanie za niskie w sytuacji, w której dojdzie do poważnego zdarzenia. Może się bowiem okazać, że polisa, którą zapewnia Ci biuro podróży, nie obejmuje wszystkich zabiegów, które trzeba będzie przeprowadzić w celu ratowania Twojego życia lub zdrowia, a koszt transportu medycznego do Polski znacznie przewyższy kwotę, do której ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

W większości przypadków biura podróży proponują turystom ubezpieczenie w formie podstawowej, w którym suma ubezpieczenia kosztów leczenia waha się w granicach od 10 000 do 15 000 euro, a w przypadku ubezpieczenia NNW jest to najczęściej 10 000 złotych. Zawsze sprawdzaj, w jakiej walucie wyrażone są sumy ubezpieczenia. Szczególnie w przypadku KL można odnieść wrażenie, że suma ubezpieczenia jest wysoka, jednak faktyczne koszty hospitalizacji czy transportu do kraju wynikające z poważnych wypadków mogą być o kilka, a nawet kilkanaście tysięcy euro wyższe.

Reklama

Ubezpieczenie z biura podróży można rozszerzyć

Przede wszystkim zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), które proponuje Ci organizator wyjazdu. Ważne jest, abyś dowiedział się, od czego faktycznie jesteś ubezpieczony, a z tytułu jakich zdarzeń ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia. Jeśli dojdziesz do wniosku, że proponowane ubezpieczenie jest zbyt skromne i zechcesz rozszerzyć zakres ochrony, powinieneś skontaktować się z biurem podróży. W OWU polis turystycznych są dokładne informacje o tym, o jakie dodatkowe opcje można rozszerzyć ochronę (np. ubezpieczenie bagażu podróżnego czy sprzętu narciarskiego).

Reklama

Koniecznie zapoznaj się również z definicją sportów ekstremalnych – zdarza się bowiem, że ubezpieczyciele mogą potraktować jazdę na nartach czy desce snowboardowej właśnie jako tego rodzaju aktywność. Rozszerzenie ubezpieczenia o dodatkowe zdarzenia czy podniesienie sum ubezpieczenia oczywiście będzie wymagało zapłaty wyższej składki, ale taka ochrona z pewnością będzie pełniejsza i zmniejszy ryzyko wystąpienia zdarzeń, których koszty musiałbyś pokryć z własnej kieszeni.

Polisa turystyczna dla wyjeżdżających samodzielnie

Niektórzy decydują się na pominięcie biura podróży i organizują zimowy wypoczynek we własnym zakresie. Jeśli jesteś jedną z tych osób to zapewne znane Ci jest organizowanie transportu i godziny spędzone w internecie w poszukiwaniu miejsca na nocleg. W ferworze organizacyjnych spraw często zapomina się jednak o bezpieczeństwie. Nikt przecież nie zakłada, że podczas ferii zimowych może stać się coś złego. Mimo wszystko, warto pomyśleć o wykupieniu polisy turystycznej, która będzie chronić przed różnymi zdarzeniami w czasie wyjazdu.

Prawie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie polisy turystyczne. W zależności od tego, czy będziesz zdobywał zimą Rysy, czy spacerował po Krupówkach, koszty ubezpieczenia mogą być różne. Oprócz tego na wysokość składki wpłynie także okres, na który ubezpieczenie zostanie zawarte, liczba osób, które mają zostać objęte ochroną, wiek ubezpieczonych czy cel podróży. Najczęściej ubezpieczenie turystyczne zawierane jest na czas wyjazdu, a składka opłacana jest jednorazowo.

Ubezpieczenie podróżne może być zawarte ramach polisy indywidualnej, czyli takiej, w której ubezpieczona jest jedna osoba, a także jako polisa rodzinna lub w ramach tzw. grupy otwartej, w której ubezpieczonymi może być grupa osób niespokrewnionych. Podstawowy zakres polisy jest na ogół taki jak w przypadku ubezpieczeń oferowanych przez biura podróży, a więc koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków. Za to zakres ubezpieczeń dodatkowych jest bardzo szeroki. Wśród najpopularniejszych i często wybieranych przez ubezpieczonych jest opcja ubezpieczenia bagażu podróżnego. Dzięki temu ubezpieczeniu w przypadkach określonych w OWU (np. zniszczenie, zagubienie przez przewoźnika czy kradzież bagażu) ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za poniesione straty.

W przypadku zimowego wyjazdu warto również ubezpieczyć sprzęt narciarski. W niektórych towarzystwach ubezpieczeń jest on traktowany jako element bagażu podróżnego. Są jednak zakłady ubezpieczeń, które proponują dodatkowe ubezpieczenie sprzętu narciarskiego niezależnie od ochrony bagażu. Dzięki temu oferta może być bardziej dopasowana do potrzeb ubezpieczonego. Sumy ubezpieczenia dotyczące sprzętu sportowego są zapisane w umowie ubezpieczenia i najczęściej mieszczą się w przedziale kwotowym od 1000 do 4000 zł.

W ofercie polis turystycznych często znajdziesz również pakiet assistance, czyli pomocy w związku z sytuacjami zaistniałymi w trakcie podróży. Zależnie od potrzeb można wzbogacić ubezpieczenie o usługi takie jak pomoc w odzyskaniu zgubionych dokumentów, pomoc prawną, opiekę nad małoletnimi dziećmi czy dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych.

Coraz popularniejszym dodatkiem do polisy turystycznej jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które chroni przed poniesieniem kosztów szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom trzecim podczas wyjazdu. OC może się przydać w momencie gdy z Twojej winy zniszczeniu ulegnie jakaś rzecz w hotelu albo gdy Twoje dzieci wyrządzą komuś szkodę.

Z kolei dla miłośników sportów ekstremalnych ważne będzie znalezienie takiego ubezpieczenia, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie wyłączało z odpowiedzialności zdarzeń będących wynikiem uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Jeśli chodzi o sporty zimowe to za sport ekstremalny uznaje się przede wszystkim wspinaczkę górską i skałkową. Dla narciarzy ważna informacja jest taka, że za sporty ryzykowne ubezpieczyciele często uznają również narciarstwo poza oznakowanymi trasami. W związku z tym, jeśli ulegniesz wypadkowi na trasie nie będącej stokiem narciarskim, to zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty świadczenia.

Co ciekawe, zakłady ubezpieczeń coraz chętniej wprowadzają do swoich produktów oferty nietypowe. Przezorni mogą ubezpieczyć się na przykład od braku pogody. Jeśli brak śniegu uniemożliwia korzystanie ze stoków narciarskich, ubezpieczony może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści (jazdy na nartach). Jeśli natomiast z powodu choroby nie będziesz mógł skorzystać z wykupionego karnetu na stok, to ubezpieczyciel może zwrócić Ci określoną część jego wartości. Takie ubezpieczenie oferuje WARTA S.A.. Nie są to duże kwoty, jednak pojawianie się takich ofert wskazuje na pewien trend, który zmierza w stronę możliwości ubezpieczenia się od wszystkiego.

Oczywiście powinieneś pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe za poniesione straty odpowie tylko do wysokości kwoty zapisanej w umowie i może się powołać np. na zapis o franszyzie integralnej czyli kwocie, do której zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności.

Zamiast polisy turystycznej karta EKUZ i NNW?

Zawsze przed sezonem urlopowym powraca temat EKUZ, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, która uprawnia do leczenia w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Może zatem, zamiast wykupowania ubezpieczenia turystycznego, które w przypadku wyjazdu 4-osobowej rodziny może podnieść koszty wycieczki o kilkaset złotych, lepiej wyrobić kartę EKUZ, a do tego zabezpieczyć się tańszą polisą od następstw nieszczęśliwych wypadków? Takie rozwiązanie, zakładając, że wypoczynek ma miejsce w kraju, gdzie EKUZ jest honorowana, może i przyniesie pewne oszczędności, ale na pewno nie zapewni tak szerokiej ochrony, jaką może dać polisa turystyczna.

Po pierwsze, ubezpieczenie NNW chroni tylko od następstw wypadków. Przykładowo, w przypadku złamania nogi na stoku narciarskim i stwierdzeniu w związku z tym trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzyma świadczenie z tego tytułu, ale na tym ochrona ubezpieczeniowa najczęściej się kończy – ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia czy zakupionych lekarstw. Polisa NNW jest dobrym rozwiązaniem gdy potrzebujesz dodatkowej ochrony na co dzień, nie sprawdzi się jednak jako ubezpieczenie na wyjazd.

Z kolei w przypadku karty EKUZ ubezpieczony co prawda ma prawo korzystać z leczenia na takich samych prawach jak obywatel danego kraju, to jednak należy pamiętać, że w każdym kraju Wspólnoty służba zdrowia funkcjonuje inaczej. Jeśli podczas wypoczynku będzie potrzebna Ci pomoc lekarska, która w kraju Twojego pobytu jest płatna, to NFZ nie zwróci Ci poniesionych kosztów. Najważniejsze jednak jest to, że posiadanie karty EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski.

Połączenie karty EKUZ i dodatkowej ochrony w postaci NNW zdecydowanie nie jest rozwiązaniem kompleksowym. Zresztą, przyznaje to również Narodowy Fundusz Zdrowia, który na swojej stronie internetowej zaleca wykup dodatkowego ubezpieczenia turystycznego w związku z tym, że EKUZ nie pokryje kosztów wszystkich świadczeń.

Wybór ubezpieczenia

Jak zatem wybrać odpowiednie ubezpieczenie? Co prawda, może wymagać to poświęcenia wolnego czasu, ale zapoznanie się z ofertami na pewno ułatwi świadomy wybór. Po pierwsze warto zajrzeć na strony internetowe towarzystw ubezpieczeniowych. Każde z nich posiada zakładkę ‘produkty’, gdzie znajdziesz m.in. oferty polis turystycznych. Przeczytaj opisy ubezpieczeń, a następnie zapoznaj się z OWU, które zakłady ubezpieczeń umieszczają na swoich stronach internetowych. Dzięki temu dowiesz się, co dane towarzystwo może zaoferować w zakresie podstawowym, a o co można rozszerzyć polisę za dodatkową składkę. Przegląd ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych pozwoli Ci na dokonanie porównania.

Po drugie, zanim dokonasz wyboru, możesz skorzystać z portalu oferującego porównywanie ubezpieczeń. Zaletą takiej porównywarki jest oszczędność czasu – nie musisz dzwonić na infolinię towarzystwa albo umawiać spotkania z agentem, aby skalkulował Ci składkę. Wystarczy wejść na stronę porównywarki i wypełnić formularz, a system wyszuka dla Ciebie oferty polis z różnych zakładów ubezpieczeń wraz z orientacyjną składką. Dla przykładu – składka dla 30-letniego ubezpieczonego, którego wyjazd do Włoch będzie trwał 10 dni, a który będzie chciał wykupić ubezpieczenie KL (40 000 – 50 000 euro), NNW (20 000 – 30 000 złotych) oraz ubezpieczenie bagażu, w tym sprzętu narciarskiego, wyniesie od 125 do 185 zł w zależności od towarzystwa ubezpieczeń. Z kolei podobny zakres ubezpieczenia dla trzyosobowej rodziny (dwoje trzydziestolatków i siedmioletnie dziecko) może wahać się w granicach od 140 do nawet 500 zł w zależności od wysokości sum ubezpieczenia i towarzystwa.
Samo wykupienie ubezpieczenia nie zajmuje wiele czasu. Większość towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia zakup polisy turystycznej w systemie direct – przez telefon lub internet. Wykupujesz polisę, opłacasz składkę a umowa trafia do Ciebie za pośrednictwem poczty czy kuriera. Bardzo często firmy ubezpieczeniowe przysyłają umowę ubezpieczenia również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy. Możesz też skontaktować się z agentem zakładu ubezpieczeń lub odwiedzić terenową placówkę ubezpieczyciela i tam zakupić polisę na zimowy wyjazd.

Autor: Kamil Sulejewski, Akademia mfind