W celu uzyskania odszkodowania za wypadek na nartach konieczne jest przedstawienie wszystkich rachunków potwierdzających wydatki związane ze szkodą. Należy także zadbać o odpowiednie opisanie urazu przez lekarza, który zajmował się poszkodowanym. Przed wyjazdem na narty konieczne upewnijmy się jednak, czy nasza polisa ubezpieczeniowa na pewno pokrywa wypadki powstałe w trakcie uprawiania sportów

Część ubezpieczycieli świadomie bowiem decyduje się na tego typu rozwiązania. Dlaczego? Leczenie oraz pomoc ratunkowa, szczególnie za granicą jest bardzo kosztowna. Sama hospitalizacja łącznie z operacją w Szwajcarii wynieść może nawet 23 tys. EUR, a transport helikopterem ze stoku to wydatek rzędu 3,800 EUR.

Ze względu na niniejsze sumy, sprawdźmy do jakiej kwoty nasza polisa pokrywać będzie koszty leczenia (oraz czy w ogóle je obejmuje). Druga sprawa, to wysokość ubezpieczenia NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków). Tutaj wysokość polisy waha się od 1 tys. do 100 tys. zł. Oczywiście od sumy ubezpieczenia zależeć będzie wysokość opłacanej przez nas składki.

Jeśli twoje dziecko ubezpieczone jest w szkole, sprawdź wysokość polisy oraz fakt, czy pokrywa ona wypadki związane z uprawianiem sportu. Może się bowiem okazać, że koniecznie będzie wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

Zwrot kosztów leczenia

Większość ubezpieczycieli posiada swoje centra alarmowe. Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, to właśnie dzięki kontaktowi z nimi powinniśmy przejść bezproblemowo przez całą procedura ubezpieczeniową.

- Centrum alarmowe organizuje pomoc medyczną i pokrywa koszty leczenia, jeżeli wypadek jest objęty odpowiedzialnością. Jeśli jest to wypadek na nartach to musi być na polisie uwzględniona dodatkowa składka z uprawianie narciarstwa. Klient ma obowiązek udzielić w placówce medycznej zgodę na udostępnienie informacji o stanie zdrowia lekarzom centrum alarmowego – informuje Agnieszka Rosa zespołu PR PZU.

Na podstawie przekazywanych informacji ustalana jest odpowiedzialność ubezpieczyciela o oraz zakres pomocy, która przysługuje w ramach ubezpieczenia. W przypadku, gdy klient nie wyraża zgody na przekazywanie informacji o stanie zdrowia, powinien po wypadku osobiście dostarczyć dokumentację medyczną oraz rachunki potwierdzające dokonanie zapłaty za leczenie.

NNW

Jeśli po odbytym leczeniu okazuje się, że nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu, mamy prawo zgłosić ubezpieczycielowi roszczenia związane z następstwami nieszczęśliwego wypadku (ubezpieczenie NNW). Do tego celu konieczne będzie przekazanie ubezpieczycielowi dokumentacja potwierdzająca uraz oraz dokumentacja z kontynuacji leczenia po powrocie do kraju.