Wcześniejsze posiedzenie odbyło się w maju, jednak wówczas sędziowie stwierdzili, że przed rozstrzygnięciem konieczne jest poznanie opinii kolejnych instytucji. Kontrowersje wzbudziło zwłaszcza zwrócenie się do rzecznika praw dziecka, które – jak uznała część ekspertów – było niepotrzebne i zbędnie przedłużyło procedowanie sprawy.
W tle tli się również konflikt między nowymi a starymi sędziami IC SN. Starzy sędziowie mają wątpliwości, czy kwestionowany status osób, które przeszły procedurę konkursową przed nową KRS, nie wpłynie na podważanie uchwały w przyszłości, nawet jeśli ostatecznie dojdzie do jej wydania.