Bankomaty biometryczne mogą być rozwiązaniem problemu skimmingu kart – twierdzą eksperci. A co z biometrią dłoni, twarzy czy gestów? Czy czeka nas biometryczna rewolucja?

Na polskim rynku pojawiły się właśnie bankomaty zaopatrzone w najnowsze rozwiązanie biometryczne. Nowa sieć 2 tysięcy takich bankomatów będzie pierwszą tego typu siecią w Europie. W 2014 roku zainstalowanych zostanie ponad 1,7 tys. takich bankomatów - wprowadza je firma IT Card, właściciel bankomatów Planet Cash.

Dr inż. Szymon Myśliński - ekspert dziedzinie technologii biometrycznych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych w bankowości i przemyśle / Media

Przyłóż palec, wypłać pieniądze

Technologia Finger Vein powstała pod koniec lat 90-tych w Japonii. Została stworzona i opatentowana przez japońską firmę Hitachi. Biometria naczyń krwionośnych palca (ang. Finger Vein) wykorzystuje unikalny wzór naczyń krwionośnych znajdujących się wewnątrz ludzkiego palca.

Wzór naczyń krwionośnych jest pobierany przez naświetlenie palca światłem bliskiej podczerwieni, które jest nieszkodliwe i powszechnie stosowane w medycynie. Ze względu na różnice w absorpcji promieniowania widma bliskiej podczerwieni przez hemoglobinę natlenioną i odtlenioną znajdującą się w żyłach i tętnicach oraz inne tkanki palca, możliwe jest uzyskanie dobrej jakości obrazu układu naczyń krwionośnych w postaci ciemniejszych obszarów występujących w obrazie rejestrowanym przez matrycę kamery. Obraz naczyń krwionośnych jest następnie analizowany, w wyniku czego podczas rejestracji powstaje unikalny, referencyjny wzorzec biometryczny. Tyle teorii.

Jak informuje IT Card rozwiązanie obsługi transakcji biometrycznych jest zgodne ze standardami i obowiązującymi na rynku wymogami bezpieczeństwa, takimi samymi jak standard PCI DSS w przypadku płatności kartami Visa czy MasterCard .
Realizacja transakcji FV przez klientów będzie możliwa w więcej niż jednym banku. Klient przy bankomacie będzie miał możliwość wyboru banku, w którym zechce realizować transakcję FV. Ponadto będzie mógł wybrać z którego rachunku chce wypłacić pieniądze. Co ważne - osoba zarejestrowana w banku może korzystać z biometrii natychmiast po rejestracji w wybranej przez siebie instytucji finansowej.

To oczywiście nie oznacza, że karta płatnicza będzie niepotrzebna. Na ekranie mamy możliwość wyboru, czy chcemy wypłacić gotówkę kartą czy palcem. Wciskamy klawisz, a system sam podpowiada dalsze kroki. Po dokonaniu wyboru biometrii podajemy swój unikalny numer nadany w banku, po czym przykładamy palec do czytnika.

Rozwiązanie dla osób pobierających zasiłki

Biometryczny bankomat umożliwia łatwy dostęp do pieniędzy dla osób odbierających zasiłki i inne wypłaty socjalne - z MOPS czy PUP, o ile takie instytucje podpiszą umowę z bankiem posiadającym usługę biometrii. Osoba zainteresowana dokonuje rejestracji w banku, z którym urzędy podpisały umowę. To wystarczy aby pobierać pieniądze bez posiadania karty płatniczej do rachunku. Osoba zarejestrowana w bazie może dokonywać wypłat we wszystkich bankomatach Planet Cash posiadających czytnik biometryczny, a nie tylko w urzędach w miejscu zamieszkania czy zameldowania.

Co ciekawy to Podkarpacki Bank Spółdzielczy był pierwszym bankiem w Europie, który udostępnił bankomat biometryczny dla swoich Klientów. Dopiero później biometrię do oddziałów wprowadził m. in. Getin Bank.

Biometria nowością w Europie? Na świecie to standard

Bankomaty oparte o biometrię naczyniową są w Europie nowością. W innych regionach świata uwierzytelnianie oparte o pewne cechy biometryczne jest jednak stosowanym na masową skalę sposobem weryfikacji tożsamości klienta w usługach bankowych.

Niewątpliwym światowym pionierem w tym zakresie jest Japonia, gdzie dwa konkurencyjne rozwiązania oparte na biometrii naczyniowej – odpowiednio palca lub całej dłoni – są od lat z powodzeniem stosowane w większości bankomatów. Rynek Polski jest natomiast wiodący w Europie – od kilku lat Banki Spółdzielcze umożliwiają uwierzytelnianie biometryczne klientów w bankomatach, a BPH stosuje tę technologię do potwierdzania tożsamości klientów w oddziałach.

Wywodząca się z technologii obrazowania medycznego biometria naczyniowa zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa operacji bankowych i niesie ze sobą szereg korzyści, zarówno dla klientów jak i instytucji finansowych. W przeciwieństwie do innych rozwiązań z tego zakresu – identyfikowania poprzez odcisk palca czy skanowanie siatkówki oka - biometria naczyniowa nie pozwala na przechwycenie cechy biometrycznej bez wiedzy użytkownika. Z kolei sposób budowy unikalnego dla każdego klienta wzorca utrudnia ataki na systemy bankowe poprzez ponowne użycie pozyskanego obrazu naczyń krwionośnych.

Wypłata z bankomatu jest możliwa bez użycia karty bankomatowej - np. poprzez podanie numeru klienta i cechy biometrycznej, co powoduje, że uzyskanie danych karty przez skimming i pozyskanie numeru PIN nie umożliwia nieuprawnionego dostępu do operacji klienta. Banki zyskują z kolei poprzez możliwość redukcji przypadków zaciągania pożyczek i kredytów na sfałszowane dowody tożsamości oraz zoptymalizowanie obiegu dokumentacji.

Polska jest liderem w zakresie użycia biometrii naczyniowej w sektorze bankowym. Od kilku lat kolejne banki, a tym samym ich klienci, przekonują się do zalet tej klasy technologii. Nasz rynek może być traktowany przed duże instytucje finansowe jak poligon doświadczalny przed ekspansją rozwiązań biometrycznych do innych krajów europejskich.