Klient będzie mógł wybrać ubezpieczyciela, a bank będzie musiał podać wysokość prowizji jaką dostanie za pośrednictwo. Natomiast ubezpieczenia grupowe mają zostać wyparte przez umowy indywidualne. Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie bancassurance ma wejść w życie już w listopadzie 2014 r. Nie jest jednak jeszcze gotowa. Eksperci ostrzegają – takie zmiany wymagają czasu.

Podczas konferencji „Bancassurance – Rekomendacja U – szanse i zagorożenia” eksperci rozmawiali na temat propozycji KNF. Spotkanie zorganizował Rzecznik Ubezpieczonych.

>>> Czytaj więcej o Rekomendacji U

Rzecznik Ubezpieczonych, Rzecznik Praw Obywatelskich i Federacja Konsumentów popierają zmiany zaproponowane przez KNF. Mają one uzdrowić rynek ubezpieczeń bankowych i zwiększyć ochronę konsumentów zawierających takie umowy. Np. określenie pozycji banku czy pozwolenie klientowi na wybranie ubezpieczyciela.

Katarzyna Marczyńska, arbiter bankowy wskazała podczas konferencji na zbyt krótki czas wdrożenia rekomendacji. W tym momencie jest dostępny jedynie projekt, a KNF zapowiada wejście w życie wytycznych już w listopadzie tego roku. Zdaniem części ekspertów – to zbyt szybko. Sektor bankowy chce usunąć propozycję dotyczącą obowiązku ujawniania prowizji. Część ekspertów się do tego przychyla. Ich zdaniem takie informacje nie wpłyną na wybór usługi przez klienta.

Prof. Marcin Orlicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu widzi obecny problem w złej interpretacji istniejących przepisów. Jego zdaniem rekomendacja wskazuje jak dokonywać wykładni już istniejących przepisów. Teraz należy poczekać na wejście w życie wytycznych KNF. Ich stosowanie pokaże czy będzie potrzeba zmian w ustawach.

Pozytywne aspekty rekomendacji:
- zlikwidowanie konfliktu interesów – bank będzie musiał dbać o interesy ubezpieczonego klienta
- zakaz pobierania prowizji przy ubezpieczeniu grupowym
- bank będzie musiał umożliwić klientowi samodzielne dochodzenie roszczenia w sytuacji, kiedy bank jest podmiotem uprawnionym do dochodzenia wypłaty świadczenia od zakładu ubezpieczeń i podejmie decyzję o nieskorzystaniu z tego uprawnienia,
- bank będzie musiał umożliwić klientowi wybór ubezpieczycielaGłówne zarzuty do rekomendacji:
- zbyt szybki termin wdrożenia
- potrzeba doprecyzowania części zaleceń
- brak wytycznych dotyczących kredytowania opłaty ubezpieczeniowej lub składki ubezpieczeniowej
- brak rekomendacji dotyczącej możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia po terminie zawarcia umowy kredytuKNF przedstawiła projekt Rekomendacji U w grudniu 2013r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem ostatecznej wersji wytycznych.