Emeryci w całej Polsce mogą zakładać darmowe konta w wybranych bankach. ZUS chce, żeby za kilka lat miał je prawie każdy emeryt.
Coraz więcej świadczeniobiorców ZUS otrzymuje emeryturę lub rentę na swoje konto. Na koniec I kwartału 2012 r. 60,8 proc. z nich, czyli 5,2 miliona osób, korzystało z usług banków. Jeszcze w 2005 r. było to 44,51 proc.
Banki zachęcają seniorów do zakładania konta na preferencyjnych zasadach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, aby takich osób wciąż przybywało. Obecnie współpracuje z Bankiem Pocztowym i Pekao SA. Akcja daje dobre wyniki. Formalnie trwa od połowy lutego bieżącego roku, ale realnie, jak podkreśla Bartosz Trzciński, kierownik public relations w Banku Pocztowym, zaczęła się od maja.