Osoby, które dobrowolnie oszczędzają na emeryturę na specjalnym rachunku, mogą w zamian skorzystać z ulgi w PIT.
Ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 75, poz. 398) wprowadziła zmiany do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z 20 kwietnia 2004 r. Umożliwiła ona założenie, obok funkcjonującego już indywidualnego konta emerytalnego (IKE), dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W ten sposób katalog produktów związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę od 1 stycznia tego roku został poszerzony właśnie o IKZE. [Przykład 1]
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak założyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia EmerytalnegoW pełnej wersji artykułu:- Ile wynoszą limity wpłat- Kiedy można wycofać środki z konta- Jak wygląda transfer między kontami- Co jest korzystniejsze IKZE czy IKE- Czy osoba pobierająca emeryturę może wpłacać na IKZE