Niższe stawki interchange mają dać mocny impuls do rozwoju płatności bezgotówkowych i ograniczania użycia drogiej gotówki. Jednocześnie w ramach programu Kartą Visa zapłacisz wszędzie nowo instalowane terminale w małych miastach i na obszarach wiejskich będą dofinansowywane przez polskie banki

Z dniem 1 lipca br. dla wszystkich kart Visa wydanych w Polsce zostaną wprowadzone stawki opłaty interchange obniżone do poziomu 0,5% zgodnie z opublikowaną 30 października 2013 r. nowelizacją ustawy o usługach płatniczych. Komitet Decyzyjny Visa Polska, który zatwierdził wprowadzenie nowych stawek od 1 lipca br. liczy, że niższa opłata interchange będzie stanowić dodatkową zachętę do coraz szerszego przyjmowania płatności kartami, co powinno znacząco powiększyć liczbę punktów akceptacji i zaowocować przyspieszeniem rozwoju obrotu bezgotówkowego, korzystnego zarówno dla konsumentów, detalistów, sektora bankowego, jak i całej gospodarki. Zostały utrzymane również preferencyjne, niskie stawki na dokonywane kartami Visa płatności publiczno-prawne i za rachunki domowe.

„Mamy nadzieję, że tak istotne obniżenie stawek interchange przełoży się na znacznie niższe koszty obsługi transakcji kartowych ze strony detalistów, tym samym dodatkowo zachęcając, zwłaszcza mniejsze placówki handlowo-usługowe, do rozpoczęcia akceptacji kart płatniczych. Oczekujemy, że w rezultacie powiększy się sieć akceptacji i wzrośnie poziom płatności kartami Visa, umożliwiając bankom-wydawcom kart dalsze inwestycje w innowacyjne rozwiązania, takie jak portfel elektroniczny V.me by Visa oraz płatności mobilne” – stwierdziła Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor generalna odpowiedzialna w Visa Europe za Polskę, Czechy i Słowację.

„Liczymy też na dalszą eliminację ograniczeń w przyjmowaniu płatności kartą po stronie detalistów zgodnie z deklaracjami organizacji ich reprezentujących w trakcie prac nad redukcją opłat interchange, w których razem braliśmy udział” – dodała Małgorzata O’Shaughnessy.
„Dokonując wspólnie z bankami obniżki opłaty interchange utrzymaliśmy jednocześnie specjalne, niskie stawki na płatności Visa za domowe rachunki oraz płatności publiczno-prawne, wprowadzone w ostatnich latach po to, by tworzyć zachęty do akceptacji kart w tych sektorach” – powiedziała Małgorzata O’Shaughnessy.

Preferencyjne stawki interchange w tych sektorach zostały wdrożone w ramach programu rozwoju i modernizacji sieci akceptacji Kartą Visa zapłacisz wszędzie. Dla przykładu, stawki dla płatności publiczno-prawnych dla kart wydanych klientom indywidualnym wynoszą, niezależnie od kwoty danej płatności: 20 groszy przy płatnościach kartami debetowymi i maksymalnie 30 groszy przy płatnościach kartami kredytowymi. Kartami Visa można regulować płatności publiczno-prawne już w ponad 80 jednostkach administracji samorządowej i przedsiębiorstwach zarządzanych przez samorządy. Wcześniej zostały wprowadzone także specjalne stawki interchange dla płatności kartami Visa za rachunki domowe (np. za prąd, gaz, telefon, które obecnie coraz częściej są opłacane tą drogą) czy dla płatności w handlu hurtowym. W ostatnich miesiącach przyjmowanie płatności kartami, w tym kartami zbliżeniowymi, rozpoczęły Makro Cash & Carry oraz Selgros – duże sieci handlu hurtowego w Polsce.

Do programu Kartą Visa zapłacisz wszędzie zostały wprowadzone zmiany, polegające na wsparciu rozwoju sieci akceptacji kart tam, gdzie jest ona najsłabiej rozwinięta. Nowoczesne terminale z możliwością obsługi płatności zbliżeniowych, instalowane w ramach tego programu w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich u detalistów, którzy wcześniej nie przyjmowali kart Visa, będą nadal dofinansowywane przez banki-wydawców kart Visa.

Na przestrzeni ostatnich czterech lat wsparcie finansowe, jakie w ramach programu Kartą Visa zapłacisz wszędzie otrzymali agenci rozliczeniowi, objęło łącznie blisko 159 tys. nowoczesnych terminali EMV zainstalowanych w ponad 138 tys. placówek handlowo-usługowych w Polsce, które wcześniej nie akceptowały kart.