Coraz mniej prawdopodobne jest zmniejszenie interchange, które na styczeń zapowiedziały organizacje płatnicze.

Kilka miesięcy temu, gdy ważyły się losy ustawy o interchange, organizacje płatnicze ogłosiły program dobrowolnych obniżek tej opłaty do 1 proc. już od początku przyszłego roku. Można się jednak spodziewać, że taniej jednak nie będzie. Zgodnie z ustawą niedawno przyjętą przez Sejm prowizja od płatności kartami ma zostać obniżona najpóźniej w lipcu 2014 r. do 0,5 proc., z obecnych ok. 1,3 proc. wartości transakcji. I ten termin wydaje się obecnie najbardziej prawdopodobny.

Polski rynek płatności bezgotówkowych / Dziennik Gazeta Prawna

– Nasza deklaracja składana była w zupełnie innych warunkach legislacyjnych. Wejście w życie ustawy w jej obecnej formie drastycznie zmienia sytuację na niekorzyść wydawców kart oraz konsumentów. Mimo to nasze działania będą miały na celu pełne dostosowanie się do znowelizowanych przepisów – mówi Michał Skowronek, dyrektor MasterCard na Polskę, Ukrainę, Czechy i Słowację. – Obecnie ustawa czeka jeszcze na podpis prezydenta, dlatego trudno nam składać deklaracje, zanim zakończy się proces legislacyjny – dodał przedstawiciel MasterCard.

Decyzji dotyczącej styczniowej zmiany stawki nie podjęto też jeszcze w Visie. – W świetle rozwiązań ustawowych kwestie zmian stawek interchange będą omawiane przez komitet decyzyjny Visa Polska, w którym większość głosów mają polskie banki członkowskie – powiedział nam Jakub Kiwior, dyrektor Visa Europe w Polsce.

Co na to handlowcy? – Jeżeli organizacje płatnicze nie zdecydują się wywiązać z obietnic, udowodnią, że były one tylko grą medialną ukierunkowaną na spowolnienie albo zablokowanie regulacji, a nie faktyczną intencją zmiany polityki cenowej – uważa Karol Stec z departamentu prawnego Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zrzeszającej sieci handlowe działające w naszym kraju.

W kwietniu tego roku MasterCard przedstawił swój kodeks postępowania, zgodnie z którym zapowiedział obniżkę stawek interchange od 1 stycznia 2014 r. do 1 proc., a następnie do 0,7 proc. od 2017 r. Podane stawki traktował jako średnie ważone, od których planował odchylenia w górę lub w dół. Z kolei Visa zadeklarowała bezwzględny limit prowizji w wysokości 1 proc. dla kart debetowych oraz 1,11 proc. dla kredytówek. Obecnie w zależności od systemu, rodzaju i kwoty transakcji prowizja interchange wynosi od 0,8 do 1,3 proc.

Chociaż ustawa wprowadzająca maksymalną wysokość prowizji od transakcji kartami płatniczymi jeszcze czeka na podpis prezydenta, to już od wczoraj funkcjonują nowe przepisy regulujące niektóre aspekty kooperacji między operatorami terminali a sklepami przyjmującymi płatności plastikami. W życie weszła bowiem duża nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, która nakłada na agentów rozliczeniowych nowe obowiązki informacyjne. Na żądanie właściciela sklepu operatorzy terminali mają obowiązek przedstawić informację na temat struktury opłat inkasowanych od niego z tytułu rozliczenia transakcji bezgotówkowych.