Pieniądze od banku można pożyczyć na wiele sposobów. Kredyt gotówkowy i pożyczkę hipoteczną wiele różni, mimo tego, że środkami pieniężnymi z tych dwóch produktów możemy sfinansować dowolny cel, czyli chociażby zakup mebli, samochodu, remont kuchni, wakacje za granicą czy sprzęt RVT, AGD lub sportowy. Jednak to, na który bankowy produkt się zdecydujemy, zależy często od kwoty, którą chcemy pożyczyć. Najczęściej korzystamy z kredytów gotówkowych. Jednak w przypadku pożyczania większych środków korzystniej jest wziąć pożyczkę hipoteczną.

Klienci pożyczający środki finansowe od banków przede wszystkim zwracają uwagę na całościowy koszt pożyczania pieniędzy. Jeśli porównujemy pożyczkę hipoteczną i kredyt gotówkowy, to zawsze cenowo korzystniej wypada ten pierwszy produkt. Niestety nie jest on tak dostępny, jak kredyt gotówkowy, a pierwszą i najważniejszą barierą w drodze do jego uzyskania jest hipoteka. O pożyczkę hipoteczną mogą wnioskować osoby, które posiadają nieruchomość, na której zostanie ustawiona hipoteka, czyli o prostu zabezpieczenie dla banku, na wypadek, gdyby nie udało nam się spłacić pożyczki. Zatem czas oczekiwania na jej przyznanie jest dłuższy niż przy standardowym kredycie gotówkowym, który, jak twierdzą reklamy jest szybko przyznawany, ma mało formalności i do tego często wystarczy minimalny dochód.

ikona lupy />
Pożyczka hipoteczna a pożyczka gotówkowa / Media

Zależy, ile pożyczasz

Pożyczka hipoteczna przeznaczona jest dla dużych sum i w większości banków minimalna kwota, o którą możemy wnioskować to 50 tysięcy złotych. Natomiast maksymalna jej wysokość zależy od wartości nieruchomości, na której zostanie ustanowiona hipoteka. Banki najczęściej udzielają pożyczek w kwocie nieprzekraczającej 60-70% wartości nieruchomości. Jednocześnie, nawet w przypadku ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości wartej kilkaset tysięcy, czy nawet ponad milion banki stosują ograniczenia w maksymalnej kwocie pożyczki i z reguły nie może ona przekraczać 500 tysięcy złotych. Tymczasem kredyt gotówkowy można zaciągnąć już od 1000 złotych, a w niektórych bankach już nawet od 500 złotych. Natomiast jego maksymalna wysokość zależy od banku, źródła oraz wysokości dochodu, a nawet wykonywanego zawodu. Tutaj górna granica wynosi około 100 tysięcy złotych, jednak dla niektórych grup zawodowych, np. lekarze, prawnicy, kwota ta może wzrosnąć nawet do 500 tysięcy złotych.

Tańsza pożyczka hipoteczna

Porównując te dwa produkty pod kątem oprocentowania i marży korzystniej cenowo wychodzi pożyczka hipoteczna. Jej oprocentowanie ustalane jest w analogiczny sposób jak przy kredycie na zakup nieruchomości. Zatem marża i oprocentowanie zależy od kwoty, którą chcemy pożyczyć i wskaźnika LTV, czyli relacji pożyczanej kwoty do wartości nieruchomości. Aktualnie marże pożyczek hipotecznych wahają się od 3,10 punktu procentowego do nawet 8,00 p.p. Po uwzględnieniu aktualnego Wiboru, oznacza to łączne oprocentowanie zaczynające się od 5,80%. Natomiast przy ustalaniu oprocentowania dla pożyczki gotówkowej duże znaczenie ma scoring klienta. Oceniany jest jego stan cywilny, zawód, wykształcenie, czy dotychczasowa historia kredytowa. Na tej podstawie klienci są przydzielani do różnych grup i otrzymują różne oferty. Dla najlepszych klientów możliwe jest nawet oprocentowanie poniżej 8,00%. Jednak najczęściej oprocentowanie pożyczek gotówkowych waha się w przedziale 10-12%. Najgorsi, w ocenie banku, klienci otrzymują najdroższe kredyty z oprocentowaniem na poziomie 16,00%, gdyż tyle aktualnie wynosi maksymalne oprocentowanie, jakie może zostać zaoferowane klientom przez bank.

Warto zwrócić uwagę, że przypadku pożyczki hipotecznej oprocentowanie jest aktualizowane z reguły co 3 miesiące. Każdorazowa zmiana Wiboru ma wpływ na zmianę oprocentowania łącznego. W pożyczkach gotówkowych, szczególnie tych udzielanych na okres do 3 lat, oprocentowanie jest stałe. Dopiero w przypadku dłuższych okresów spłaty oprocentowanie jest uzależnione od rynkowych zmian stopy Wibor.

Tabela 1. Porównanie wysokości raty i łącznych kosztów pożyczki hipotecznej i kredytu gotówkowego dla kwoty 50 tysięcy złotych.
Założenia:
- pożyczka hipoteczna 50 tys. – oprocentowanie 8%, prowizja 2,5% (kredytowana)
- pożyczka gotówkowa 50 tys. – oprocentowanie 12%, prowizja 5% (kredytowana)


Rata Łączne koszty

Także dodatkowe koszty przy tych obu rodzajach zobowiązania znacznie się od siebie różnią. Chociaż pożyczka hipoteczna jest tańszym kredytem, to należy liczyć się z wyższą prowizją za jej udzielenie niż przy kredycie hipotecznym na zakup nieruchomości. Prowizja waha się w przedziale od 2 do 4 procent i są to wartości około o 1 do 2 punktów procentowych wyższe niż przy kredycie hipotecznym. W przypadku pożyczki hipotecznej dodatkowym kosztem, którego nie ma przy pożyczce gotówkowej, jest także opłata za oszacowanie wartości nieruchomości oraz opłata za wpis hipoteki i ubezpieczenie do czasu ustanowienia tego zabezpieczenia. Niemniej jednak są to i tak niewielkie koszty w porównaniu z dodatkowymi opłatami przy pożyczce gotówkowej. W tym produkcie banki za jego udzielnie liczą sobie minimum 5% prowizji, a korzystniejsze oferty dostępne są tylko dla najlepszych klientów lub w sytuacji, gdy wykupimy ubezpieczenie na życie lub od utraty pracy. Dodatkowe ubezpieczenia często są też niemal obowiązkowym elementem takiej oferty. Tylko w zestawie z innymi produktami oprocentowanie kredytu zostanie obniżone do akceptowanego przez klienta poziomu. Teoretycznie można odmówić przystąpienia do ubezpieczenia na życie czy od bezrobocia, ale wówczas oprocentowanie kredytu zostanie podwyższone o kilka punktów procentowych, zbliżając się do maksymalnych poziomów.

Rozpatrując pożyczkę hipoteczną i pożyczkę gotówkową warto także zwrócić uwagę na maksymalny okres kredytowania. Jeśli zabezpieczeniem jest nieruchomość to możemy zadłużyć się nawet na 20 czy 25 lat, natomiast przy pożyczce gotówkowej maksymalny okres spłaty z reguły nie może przekroczyć 6-10 lat. Wnioskując o dłuższy okres spłaty możemy obniżyć swoją ratę, ale koniecznie trzeba pamiętać, że pomimo niższych płatności będzie to oznaczało także wzrost łącznych kosztów kredytowych. Spłacając kredyt dłużej zapłacimy więcej odsetek. W przypadku pożyczki hipotecznej dłuższy okres spłaty pozwala na zaciągnięcie większej kwoty. Zatem jeżeli nasza zdolność kredytowa jest zbyt niska, to warto rozważyć rozłożenie spłaty na więcej lat. Jednak i w tym przypadku jest to kosztem wyższych kosztów poniesionych w skali całego okresu spłaty.

Michał Krajkowski, Główny Analityk Dom Kredytowy Notus