Wynikom instytucji finansowych szkodzą obniżki stóp procentowych.
Prognozy wyników giełdowych banków za II kw. 2013 r. / Dziennik Gazeta Prawna
Bank Millennium rozpocznie dziś sezon publikacji wyników za II kw. przez liczące się giełdowe banki (jako pierwszy raport, z ujemnym wynikiem, ogłosił Nordea Bank Polska, który ze względu na minimalny udział akcji w wolnym obrocie nie jest przedmiotem zainteresowania analityków). W odniesieniu do Millennium specjaliści spodziewają się kilkuprocentowego wzrostu zysku. Instytucji, którym uda się poprawić wynik, będzie jednak niewiele – w tej grupie specjaliści widzą również Alior Bank i ING Bank Śląski. Zdecydowana większość zanotuje jednak pogorszenie wyniku.
W sumie dziesięć banków, których sytuację analizują specjaliści z krajowych domów maklerskich, zarobiło w II kw. 2,7 mld zł, o niemal 13 proc. mniej niż rok wcześniej – wynika z prognoz. Spadek zysku to w głównej mierze zasługa spadających stóp procentowych. Seria obniżek dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej spowodowała, że łączny wynik odsetkowy zmniejszył się o prawie 11 proc., chociaż w takich instytucjach, jak PKO BP czy Bank BPH obniżka może wynieść nawet ok. 20 proc.
PKO BP jeszcze przed obniżkami stóp należał do graczy oferujących najniższe oprocentowanie lokat (dużą część depozytów stanowią tam również środki leżące na nieoprocentowanych rachunkach bieżących). Nie mógł więc przełożyć cięcia stóp rynkowych na swoją ofertę lokat. Równocześnie oprocentowanie kredytów jest uzależnione od stóp rynkowych, których obniżki wyprzedzały decyzje RPP.
Analitycy DM Banku Handlowego wskazują jednak, że o ile w skali roku dochody odsetkowe spadają, o tyle w niektórych bankach porównanie z I kw. może się okazać już korzystne.
Na wyniki w mniejszym stopniu wpłyną dochody prowizyjne. Wprawdzie banki starają się np. podnosić opłaty, ale nie są w stanie zbilansować w ten sposób efektu mniejszej sprzedaży takich produktów, jak np. kredyty i związane z nimi ubezpieczenia.
W obliczu spadających dochodów zarządy banków starają się trzymać w ryzach koszty. I zdaniem analityków w wielu wypadkach to się udaje. W sumie spodziewany jest 0,4-proc. spadek kosztów działania w porównaniu z II kw. 2012 r.
Na publikowane w najbliższym czasie wyniki banków pozytywny wpływ powinny mieć rezerwy na złe kredyty. Wprawdzie we wszystkich bankach saldo rezerw będzie ujemne (czyli nowych rezerw jest więcej niż tych, które można było rozwiązać w związku z odzyskaniem należności), ale równocześnie okaże się niższe niż rok wcześniej. W ubiegłym roku na wyniki sektora bankowego negatywny wpływ miał początek problemów branży budowlanej.
– Wyniki banków w II kw. były niższe od wypracowanych w poprzednim okresie i wykażą kolejne pogorszenie się koniunktury w sektorze. Wydaje się jednak, że będzie to już ostatni kwartalny spadek wyników w tym roku – pociesza Marcin Materna, analityk Millennium DM.
W ankiecie uwzględniliśmy prognozy analityków Deutsche Banku, DI BRE, DM Banku Handlowego, DM BZ WBK, DM IDMSA, DM PKO BP, ING Securities, Millennium DM oraz UniCredit CAIB.