Tym, którzy chcą oszczędzać długoterminowo i mogą powierzyć swoje pieniądze bankowi na okres dłuższy niż 12 miesięcy chcemy przedstawić najlepsze lokaty 2- i 3-letnie w styczniu.

Długoterminowa lokata to rozwiązanie idealne dla osoby, która wie, że na im dłuższy okres zdeponuje w banku pieniądze, tym większy zysk osiągnie z tytułu odsetek. Zysk ten będzie pewniejszy w przypadku lokaty oprocentowanej wg stałej stopy procentowej. Dlaczego? W ich przypadku już w dniu zawarcia umowy lokaty wiemy, jaki zysk otrzymamy po dwóch lub trzech latach. Takiej pewności nie mamy w przypadku lokat o oprocentowaniu zmiennym, które nierzadko są atrakcyjniej oprocentowane. W rankingu lokat 2- i 3-letnich przygotowanym przez TotalMoney.pl znaleźć można zarówno lokaty oprocentowane według zmiennej jak i stałej stopy procentowej. Zapraszamy do lektury!

Porównaj online 2-letnie lokaty terminowe z ponad 30 banków

Lokaty 2-letnie

W porównaniu do rankingu grudniowego w czołówce zestawienia lokat 2-letnich zaszły pewne zmiany. Z zestawienia zniknęła jedna lokata, której oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki WIBOR 6M. Druga z nich, FM Lokata WIBOR Plus FM Banku (5,59% w skali roku) w zestawieniu co prawda pozostała, ale spadła z miejsca pierwszego na drugie. Miejsce pierwsze w styczniowym rankingu zajęła lokata Direct+ Internet (5,65%) oferowana przez Santander Consumer Bank. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje, wspomniana już powyżej, lokata FM Banku. Na pozycję trzecią awansowały dwie inne lokaty Santander Consumer Banku: Zysk+ i Direct+. Ich oprocentowanie jest niższe o 0,1 pp. od lokaty zajmującej pierwsze miejsce i tylko o 0,04 pp. niższe od srebrnego medalisty. Lokaty Santander Consumer Banku mają dwie zasadnicze zalety: oprocentowane są wg stałych stóp procentowych (co daje ich posiadaczom gwarancję utrzymania wysokości oprocentowania w całym okresie umownym) a do ich otwarcia nie jest wymagane posiadanie konta osobistego (za którego używanie, jak wiadomo, trzeba czasem płacić).

Skoro wiemy już, która lokata dwuletnia da nam najwyższy zysk, sprawdźmy…

… w którym banku najlepiej założyć lokatę na trzy lata

W czołówce zestawienia lokat znalazły się dwie lokaty o oprocentowaniu zmiennym i jedna o stałej stopie procentowej. Pierwsze miejsce zajmuje FM Lokata WIBOR Plus (5,69%). Na drugim uplasowała się lokata Direct+ Internet Santander Consumer Banku oprocentowana w wysokości 5,65% w skali roku (warto zauważyć, że różnica w oprocentowaniu między lokatami zajmującymi 1 i 2 miejsce to zaledwie 0,04 pp.). Na pozycji trzeciej znalazła się lokata standardowa (zakładana on-line) eurobanku. Jej oprocentowanie wynosi 5,60%. Poza czołówką zestawienia (na czwartym miejscu) znalazły się dwa kolejne produkty Santander Consumer Banku: Zysk+ i Direct+. Ich oprocentowanie to 5,55% w skali roku.

Ranking lokat terminowych 2- i 3-letnich
Poz. Bank/nazwa produktu Oprocentowanie nominalne (po podatku) Odsetki (po podatku) Minimalna kwota lokaty/wymagane konto
Lokaty na 2 lata
1Santander Consumer Bank
Direct+ Internet
5,65%
(4,58%)
457,65 zł 5000 zł
nie
2FM Bank
FM Lokata WIBOR Plus
5,59%*
(4,53%)
452,79 zł 1000 zł
nie
3Santander Consumer Bank
Zysk+
5,55%
(4,50%)
449,55 zł 1000 zł
nie
Santander Consumer Bank
Direct+
5,55%
(4,50%)
449,55 zł 5000 zł
nie
4eurobank
Lokata standardowa (zakładana online)
5,50%*
(4,46%)
445,50 zł 200 zł
tak
Credit Agricole Bank Polska
Lokata standardowa
5,50%
(4,46%)
445,50 zł 1000 zł
tak
5Toyota Bank
Lokata terminowa
5,40%
(4,37%)
437,40 zł 2000 zł
nie
Lokaty na 3 lata
1FM Bank
FM Lokata WIBOR Plus
5,69%*
(4,61%)
691,33 zł 1000 zł
nie
2Santander Consumer Bank
Direct+ Internet
5,65%
(4,58%)
686,47 zł 5000 zł
nie
3eurobank
Lokata standardowa (zakładana online)
5,60%*
(4,54%)
680,40 zł 200 zł
tak
4Santander Consumer Bank
Zysk+
5,55%
(4,50%)
674,32 zł 1000 zł
nie
Santander Consumer Bank
Direct+
5,55%
(4,50%)
674,32 zł 5000 zł
nie
5Bank BPH
Lokata standardowa
5,50%
(4,46%)
668,25 zł 1000 zł
nie
Ranking lokat terminowych TotalMoney.pl zawiera standardowe lokaty terminowe w kwocie 5000 zł. W rankingu nie są ujęte lokaty progresywne. Stan na 17 stycznia 2013 r. Źródło: www.totalmoney.pl oraz serwisy internetowe banków
* Oprocentowanie zmienne

Wspomnieliśmy powyżej, że lokaty, których oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki WIBOR 6M utrzymują się w czołówkach obu zestawień. Sytuacja ta może się jednak zmienić pod koniec pierwszego kwartału 2013 r., kiedy – zgodnie z konstrukcją tego produktu – zmieniana będzie stawka oprocentowania. O ile jeszcze w połowie stycznia ubiegłego roku 6-miesięczny WIBOR wynosił 5,01%, w połowie czerwca wzrósł do 5,14%, to w połowie grudnia wynosił 4,19%.

Styczeń 2013 r. przyniósł dalszy spadek sześciomiesięcznego WIBORU – wg stanu na 16 stycznia jego wysokość to 3,99%. Jeżeli stawka ta nadal będzie się zmniejszać (a jest to wysoce prawdopodobne), spadnie także oprocentowanie lokaty FM WIBOR Plus. Gdyby do ustalenia oprocentowania tej lokaty wziąć pod uwagę obowiązującą aktualnie stawkę WIBOR 6M (3,99%), to dla depozytu 2-letniego wyniosłoby ono 5,49%, a dla 3-letniego – 5,59%, a tym samym – w obu przypadkach – znalazłaby się poza czołówką.

Zapytaliśmy także eksperta – Adama Słupskiego, Dyrektora Działu Depozytów Santander Consumer Banku – o to, czy jego zdaniem korzystniejsza jest lokata długoterminowa o oprocentowaniu zmiennym, opartym o WIBOR, czy o oprocentowaniu stałym. Oto, co nam odpowiedział: „Wydaje się, iż w dłuższym okresie lokata o stałym oprocentowaniu może okazać się korzystniejsza, niż propozycja oparta o WIBOR, która ma oprocentowanie zmienne. Ponieważ dalsza obniżka stóp procentowych jest możliwa i Rada Polityki Pieniężnej tego nie wyklucza, może się okazać, że lokata oparta o WIBOR dziś wyżej oprocentowana, po kolejnych zmianach okaże się mniej atrakcyjną ofertą”.

Pewny zysk? Tylko z 3-letniej lokaty o stałym oprocentowaniu

Jeżeli na poważnie podchodzimy do naszego noworocznego postanowienia i nasza wola oszczędzania jest silna na tyle, że nie będziemy czuć pokusy przedterminowego zerwania lokaty, to naturalnym wyborem powinna być lokata długoterminowa. A przede wszystkim lokata długoterminowa o stałym oprocentowaniu. W ich przypadku bez problemu wyliczyć odsetki, jakie wypłaci nam bank. Nie będziemy także zaskoczeni nagłym spadkiem ich oprocentowania (na wzrosty oprocentowania w najbliższej przyszłości raczej się nie zanosi), które sprawią, że nasz depozyt straci na atrakcyjności… Powtórzmy zatem to, co napisaliśmy na zakończenie grudniowego rankingu: nie bójmy się depozytów długoterminowych!