W rekomendacjach Komitetu Stabilności Finansowej nie ma mowy o przewalutowaniu kredytów. Są natomiast sposoby na zachęcenie banków do ich restrukturyzacji.
Komitet Stabilności Finansowej, w skład którego wchodzą szefowie Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przyjął rekomendacje działań, które mają doprowadzić do rozwiązania problemu kredytów frankowych. Rekomendacje zostały ogłoszone w piątek. Dwa dni przed drugą rocznicą skoku kursu szwajcarskiej waluty, który zapoczątkował dyskusję na temat kredytów walutowych, i pierwszą rocznicą ogłoszenia prezydenckiego projektu ustawy w sprawie przewalutowania kredytów po tzw. kursie sprawiedliwym. W jego miejsce prezydent Andrzej Duda zgłosił później projekt przewidujący zwrot klientom większości poniesionych przez nich kosztów wymiany walut, jakie wiążą się z kredytem dewizowym.
„W ocenie Komitetu Stabilności Finansowej ewentualne rozwiązania prawne skutkujące powszechnym przewalutowaniem walutowych kredytów mieszkaniowych, niezależnie od ich ewentualnego kształtu, nie są właściwe” – napisano w uzasadnieniu do rekomendacji KSF. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezesa NBP Adama Glapińskiego, komitet chce takich zmian w regulacjach dotyczących funkcjonowania sektora bankowego, które skłonią instytucje finansowe do rozmów z klientami z własnej inicjatywy. „Zasadne jest podjęcie restrukturyzacji tego portfela. Rozwiązania dotyczące restrukturyzacji kredytów walutowych muszą jednak przebiegać stopniowo, mieć charakter dobrowolny i brać w pierwszej kolejności pod uwagę potrzebę ochrony stabilności systemu finansowego” – ocenia KSF.