PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - unieważniło postępowanie przetargowe na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań, podała spółka.

"Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego […] z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty 1 890 196 738,62 zł jest wyższa od kwoty 1 600 000 000,00 zł jaką zamawiający podał przed otwarciem ofert" - czytamy w komunikacie.

Przetarg na nowy blok w EC Żerań został ogłoszony w listopadzie 2014 r. Blok miał zastąpić najstarsze i najbardziej wysłużone urządzenia wytwórcze, a jego moc planowano na 420-490 MWe netto i co najmniej 250 MWt.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.