Rząd pracuje nad wprowadzeniem ustawy o bonie energetycznym, w ramach której ustalone będa ceny energii od drugiej połowy 2024 r. Ile będzie wynosić maksymalna cena za 1MWh? Czy Polaków czekają spore podwyżki po wygaśnięciu przepisów o zamrożeniu cen prądu?

Jaka będzie maksymalna cena za 1 MWh?

Nowa ustawa o bonie energetycznym przewiduje wprowadzenie stałej maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh, która zacznie obowiązywać w drugiej połowie 2024 r. Informacje te pochodzą z opublikowanego 16 kwietnia 2024 r. wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, a nad projektem pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Projekt przepisów ma trafić pod obrady Rady Ministrów w drugim kwartale 2024 roku, czyli do końca czerwca.

Dla kogo bon energetyczny?

Zaproponowane przepisy mają na celu przedłużenie obowiązywania dotychczasowej maksymalnej ceny energii elektrycznej dla odbiorców domowych. Obecna cena maksymalna wynosi 412 zł netto (bez VAT i akcyzy) za 1 MWh. W związku z tym, osoby, którym będzie przysługiwał bon, mogą spodziewać się podwyżek, ale niewielkich.
– Szacujemy, że bon energetyczny trafi do 3.5 mln gospodarstw domowych – powiedziała na antenie Polsat News Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska.

Bon energetyczny, według projektu, będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Beneficjentami będą nie tylko gospodarstwa o niskich dochodach, ale również "odbiorcy wrażliwi na energię elektryczną", a wsparcie ma dotyczyć zwłaszcza osób samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Czy ceny energii w następnych latach będą stabilne?

Takie są założenia. Przepisy mają również wprowadzić zmiany w taryfach obrotu energią elektryczną, co ma przyczynić się do stabilizacji rynku i obniżenia cen energii. Planowane jest również przedłużenie dodatkowej ochrony dla niektórych odbiorców paliw gazowych do 31 grudnia 2024 roku oraz przedłużenie działania mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła do 30 czerwca 2025 roku.

Podsumowując, projektowane zmiany dotyczące bonu energetycznego oraz cen energii i gazu mają na celu wsparcie różnych grup odbiorców, zwłaszcza tych w trudnej sytuacji ekonomicznej, oraz stabilizację cen na rynku energii.