W ciągu roku znacząco wzrosła liczba gospodarstw, które zmieniły dostawcę błękitnego paliwa. Boom, który niedawno charakteryzował handel energią elektryczną, mogą wykorzystać nieuczciwi handlowcy, wprowadzając w błąd konsumentów.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki do końca III kwartału 2015 r. zmiany sprzedawcy gazu dokonało blisko 22 tys. odbiorców. To wzrost ponad 200 procent r/r.

Zdaniem URE na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba ofert dostępnych na rynku.

Wysoka liczba zmian sprzedawcy gazu zauważalna jest przede wszystkim wśród odbiorców w gospodarstwach domowych. Taki stan rzeczy może być spowodowany m.in. wzrostem w ostatnim czasie kampanii akwizycyjnych i reklamowych, dedykowanych tej grupie odbiorców, jak również stopniowemu wchodzeniu na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców.

- Oczywiście wraz ze wzrostem liczby zmian sprzedawcy zwiększa się też ryzyko nadużyć na rynku gazu przez nieuczciwych akwizytorów. W ostatnim czasie odnotowano wzrost zapytań odbiorców odnośnie problematyki zmiany sprzedawcy na rynku gazu, skierowanych do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych – komórki działającej w strukturach URE, której celem jest informowanie konsumentów o przysługujących im prawach na rynkach energii. Są to jednak zapytania o charakterze informacyjnym, natomiast skargi dotyczące nieuczciwych sprzedawców gazu pojawiały się do tej pory sporadycznie – twierdzi URE.

Jednak jak zauważa Urząd prawdopodobnie skala nieuczciwych praktyk na rynku gazu będzie mniejsza niż w przypadku rynku energii elektrycznej, gdyż na chwilę obecną ceny na tym rynku są regulowane. Z drugiej jednak strony, coraz popularniejsze są oferty łączone tj. sprzedaż energii elektrycznej jak i gazu w ramach jednej umowy, przez co dostawa gazu po regulowanych cenach może być uzależniona od zaakceptowania niekoniecznie korzystnej dla odbiorcy umowy na dostawę energii elektrycznej.

W razie problemów czy wątpliwości związanych ze zmianą sprzedawcy odbiorca może zwrócić do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych lub Oddziałów Terenowych URE.