- W Spółkach Skarbu Państwa element oszczędnościowy pozytywnie wpływa na wyniki spółek, co obserwujemy w podsumowaniu I półrocza PGNIG. Ceny gazu będą spadały, więc jeśli spółka chce realizować większe zyski, musi ograniczać wydatki i optymalizować działalność - uważa Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert i doradca finansowy.
Reklama

Zwłaszcza, że jest jeszcze rezerwa na cięcie kosztów. Ponadto na rynku jest coraz więcej mniejszych dystrybutorów surowca, którzy rozpychają się łokciami, odbierając gigantowi udziały w rynku. Za jakiś czas dojdzie do prawdziwej dywersyfikacji dostaw – o tym trzeba myśleć już dzisiaj i dostosowywać się do zmieniającego i bardziej wymagającego otoczenia biznesowego.

Polityka obniżania kosztów wcale nie musi oznaczać pogorszenia wyników, nie należy się jej obawiać. Z kolei kompletnie nietrafionym pomysłem jest dokapitalizowanie Nowej Kompanii Węglowej przez PGNiG. Miałoby to sens wyłącznie wtedy gdyby wiązało się z rozszerzeniem współpracy między dwoma podmiotami poprzez wykorzystanie technologii gazyfikacji węgla. W innej formule pomysł byłby marnotrawieniem zysków.

W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła blisko 1,9 mld zł zysku netto, czyli o 23% więcej niż w analogicznym okresie ub.r., pomimo spadających cen ropy.

Reklama
Pierwsze półrocze 2015 roku było okresem konsekwentnego wdrażania przyjętej w grudniu 2014 roku Strategii dla całej GK PGNiG. W tym czasie udało się m.in. wprowadzić lub uruchomić:
• programy rabatowe dla klientów strategicznych (PGNiG SA) oraz klientów detalicznych (PGNiG OD), które stanowią element redefiniowania segmentu obrotu z orientacji monopolistycznej na prokliencką;
• Program Poprawy Efektywności, który do połowy 2015 r. wygenerował oszczędności przekraczające 430 mln zł.
• proces selekcji zagranicznych aktywów upstreamowych, zmierzający
do akwizycji przez GK PGNiG;
• proces selekcji aktywów ciepłowniczych, zmierzający do nabycia ich przez
GK PGNiG;
• renegocjacje warunków cenowych kontraktu długoterminowego z Gazprom Eksport oraz skierowanie do kontrahenta wezwania na arbitraż.
• nowy model procesowy i organizacyjny działalności badawczo-rozwojowej w GK PGNiG
• Poszukiwania i wydobycie: w pierwszym półroczu 2015 roku realizowanych było 27 otworów (16 poszukiwawczo-rozpoznawczych i 11 eksploatacyjnych), a zakończono realizację 19 z nich. Sześć otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych (gazowe) zakończono wynikiem pozytywnym. Szacowane zasoby wydobywalne to około 3,5 mld m sześc. gazu (22,6 mln boe).