Od 1 grudnia Polacy mogą składać wnioski o tzw. dodatek elektryczny, czyli wsparcie finansowe przygotowane przez rząd w wysokości 1000 lub 1500 złotych. Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać z tych pieniędzy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazało w komunikacie, czyje wnioski nie zostaną rozpatrzone pozytywnie.

Komu nie przysługuje dodatek elektryczny?

Jak poinformowało MKiŚ w komunikacie, dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje fotowoltaiczne, nawet jeśli te ogrzewają się głównie energią elektryczną. Z pieniędzy nie skorzystają również gospodarstwa domowe posiadające pompy ciepła oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne. Na wsparcie nie mają co liczyć też ci, którzy objęci zostali pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku na inne źródła ciepła.

Ponadto jeśli ktoś skorzystał z zakupu węgla lub innego paliwa stałego po cenie regulowanej, nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, od przedsiębiorcy, który dostał rekompensatę za tą sprzedaż, także nie ma możliwości otrzymania wsparcia finansowego.

Czym jest dodatek elektryczny?

Należy przypomnieć, że dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Dodatkowe pieniądze dla Polaków wynikają z mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Ile wynosi dodatek elektryczny?

Wysokość dodatku została wskazana bezpośrednio w ustawie i wynosi odpowiednio:

- 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,

- 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Wnioski można składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Komu przysługuje dodatek elektryczny?

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny – wniosek

Wnioski o dodatek elektryczny należy składać od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku. Jeśli nie zmieścimy się w tym czasie, wnioski nie będę rozpatrywane. MKiŚ przygotowało też specjalny poradnik, jak wypełnić taki wniosek poprawnie.

Należy pamiętać, że informacje wpisane we wniosku o wypłatę dodatku są podawane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Do wypełnienia wniosku potrzebny będzie: dowód osobisty i numer konta bankowego, na który ma zostać przelany dodatek pieniężny. Jeśli wniosek ma dotyczyć wieloosobowego gospodarstwa domowego, konieczne też będą numery PESEL pozostałych domowników. Co ważne, dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, podgrzewacz, nagrzewnica lub bojler zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu. Więcej na temat dodatku elektrycznego z bojler można przeczytać w tym miejscu.

Źródło: MKiŚ, własne