Wdrażanie inteligentnej sieci ciepłowniczej to kolejny po wodociągach i energetyce etap rozwoju smart city. Oznacza dla odbiorców końcowych podniesienie jakości dostaw ogrzewania. Operator szybciej będzie mógł reagować na zapotrzebowanie energii w konkretnych węzłach. O niższych kosztach dla mieszkańców projekt nie mówi nic.

Warszawa coraz mocniej inwestuje w koncepcję smart city. Po wdrożeniu dwa lata temu inteligentnych liczników wody na kilku stołecznych osiedlach wraz ze smart instalacjami w wodociągach oraz zainwestowaniu w inteligentne sieci energetyczne przez RWE STOEN Operator, przyszedł czas na ciepłownictwo. Jak w każdym z przypadków modernizacji sieci powodem jest zniwelowanie strat energii oraz szybsze wykrycie awarii.

Jak czytamy na stronie NFOSiGW „Inteligentna Sieć Ciepłownicza” to projekt, którego celem jest wsparcie i udoskonalenie procesu zarządzania siecią ciepłowniczą w Warszawie. W ramach inwestycji stołeczna sieć ciepłownicza zostanie wyposażona w infrastrukturę do monitorowania efektywności przesyłu ciepła oraz do optymalizacji jej pracy. Zastosowane rozwiązania umożliwią optymalny dobór czynnika grzewczego w źródłach i sterowania urządzeniami tak, aby przesył ciepła odbywał się z minimalnymi stratami.

Ograniczenie strat przesyłowych pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej równoważne ogrzaniu ok. 5 tys. mieszkań o powierzchni 65 mkw. Dzięki wdrożeniu projektu roczna emisja dwutlenku węgla zostanie zredukowana o 14,5 tys. ton, co odpowiada posadzeniu 1 mln drzew.

Reklama

Jak czytamy w informacji prasowej firmy Veolia Energia Warszawa S.A, która wdraża tę technologię w stolicy, w ramach projektu stołeczna sieć ciepłownicza wyposażona zostanie w nowoczesną infrastrukturę, pozwalającą na monitorowanie i zintegrowane zarządzanie poszczególnymi jej elementami na odległość.

Reklama

– Dzięki zastosowanym rozwiązaniom z zakresu telemetrii i telesterowania kontrola nad 3 przepompowniami, 79 komorami ciepłowniczymi oraz 2,5 tys. węzłów cieplnych realizowana będzie zdalnie, z jednego punktu zarządzania. Dotychczas każda zmiana ustawień wprowadzana była „ręcznie”, w miejscu ulokowania poszczególnych elementów. Co ważne, system będzie wspierał cały proces decyzyjny dotyczący obsługi sieci. Zapewni pracownikom stały dostęp do danych, które są niezbędne do podjęcia odpowiedniej decyzji, a także „podpowie” najefektywniejsze rozwiązania – mówi Paweł Balas, Dyrektor Projektu ISC w Veolia Energia Warszawa S.A.

Co ważne Inteligentna Sieć Ciepłownicza zapewni optymalizację kosztów dzięki ograniczaniu ubytków energii i dostosowaniu dostawy ciepła do warunków pogodowych.

Inteligentna Sieć Ciepłownicza zdaniem jej twórców przyniesie wymierne korzyści także dla mieszkańców. Przede wszystkim dzięki ograniczeniu strat przesyłowych przełoży się to na poprawę jakości dostaw ciepła systemowego.

System telesterowania zwiększy szybkość działań związanych z korektą wybranych parametrów na węzłach cieplnych. Dla odbiorców końcowych oznacza to podniesienie jakości dostaw ogrzewania. Operator uzyska możliwości bardziej elastycznego reagowania na chwilowe zapotrzebowanie klientów na ciepło. Pozwoli to na zachowanie pełnego komfortu cieplnego przy jednoczesnej oszczędności energii.

Wzrośnie także bezpieczeństwo dostaw ciepła systemowego. Dzięki Systemowi Lokalizacji Awarii możliwe będzie wczesne wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej. Ewentualne awarie wykrywane będą szybciej, we wczesnej fazie, co przełoży się na skrócenie ich usuwania i zminimalizowanie czasu wyłączenia.

Niestety oszczędności związane modernizacją linii ciepłowniczych nie przełożą się podobnie jak w przypadku wodociągów czy energii elektrycznej na niższe rachunki za ciepło dla klientów końcowych. Jedynym wymiernym plusem będzie jakość ciepła dostarczanego do mieszkań będzie lepsza, a w przypadku awarii zostanie ona szybciej zlikwidowana. Ma to szczególne znaczenie podczas bardzo niskich temperatur w sezonie grzewczym.

Źródło: NFOSiGW, prasowe, własne