Projekt startuje 24 kwietnia i obejmuje klientów, u których zainstalowano liczniki AMI z wybranych obszarów Gdyni, Malborka i Drawska Pomorskiego.

Wszyscy odbiorcy objęci pilotażowym programem Energia na Oszczędzanie otrzymają raporty własnego zużycia energii elektrycznej, wartościowe wskazówki pomocne przy bardziej racjonalnym użytkowaniu i zmniejszeniu zużycia oraz informację, jak wyglądają na tle innych klientów, o podobnym profilu korzystania z energii elektrycznej. Informacje te będą przekazywane co miesiąc listownie oraz równolegle będą dostępne niemal na bieżąco na specjalnie przygotowanej platformie internetowej.

- Projekt Energia na Oszczędzanie ma na celu zachęcenie odbiorców do aktywnego korzystania z informacji, jakie mogą otrzymać z inteligentnych liczników, aby racjonalnie użytkować energię i w efekcie móc wpływać na wysokość swojego rachunku – mówi Adam Olszewski, dyrektor Departamentu Innowacji w ENERGA-Operator. – Nowość w podejściu stosowanym w projekcie „Energia na oszczędzanie” polega na sposobie prezentowania informacji o zużyciu. Pomagamy klientom zrozumieć w jaki sposób zużywają oni energię w ciągu doby, miesiąca, kilku ostatnich miesięcy poprzez porównania oraz poprzez przemyślany dobór wskazówek poprawiających efektywność wykorzystania energii w ich gospodarstwach.

Dane otrzymywane przez klientów prezentują m.in. dobowy rozkład zużycia energii elektrycznej. Na wykresie uwidocznione są trzy godziny, w których notowano najwyższe zużycie, a także strefy, w których korzystanie z energii jest najbardziej i najmniej ekologiczne.

Podpowiedzi kierowane do klientów są opracowane na podstawie szczegółowych danych dotyczących zużycia energii pochodzących z inteligentnych liczników. Dane prezentowane są w podziale na godziny i wyświetlane na platformie internetowej z opóźnieniem, związanym z przygotowaniem analiz czytelnych dla odbiorcy. Pilotaż zaplanowany został do końca roku.

Dotychczasowe badania pokazują, że wyłącznie dzięki monitorowaniu i budowaniu świadomości zużycia energii elektrycznej u klientów, oszczędności wynoszą od 3% do 5%.